szukaj

Wydarzenia

23.03.2021

PRAWO PRACY W PRAKTYCE: Jak przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia? Sygnalista – dobro czy zło w firmie?

Warszawa, 18 marca 2021 r. 

 

PRAWO PRACY W PRAKTYCE
Jak przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia?
Sygnalista – dobro czy zło w firmie?

23 marca (wtorek), godz.10:00, platforma ZOOM

 

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich firm zainteresowanych tematyką restrukturyzacji zatrudnienia oraz do średnich i dużych przedsiębiorców, w szczególności do:

  • członków zarządów,
  • dyrektorów i menedżerów pionów: bezpieczeństwa, compliance, prawnego, finansowego, audytu i kontroli wewnętrznej, dyrektorów/managerów HR,
  • podmiotów prawnych sektora publicznego, zainteresowanych zagadnieniem ochrony sygnalistów.


Program webinaru:


I. Restrukturyzacja zatrudnienia:

a) zwolnienia grupowe z przyczyn dotyczących pracodawcy,
b) kryteria doboru pracowników do zwolnień,
c) zwolnienia indywidualne z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) procedura dot. wypowiedzeń zmieniających,
e) programy dobrowolnych odejść,
f) regulacje szczególne w związku z epidemią.

II. Dyrektywa o sygnalistach:
a) Czym jest whistleblowing?
b) Dlaczego warto wdrożyć system zgłaszania nieprawidłowości – jakie korzyści ma z tego pracodawca?
c) Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości dla przedsiębiorcy – krok po kroku.
d) Praktyczne przykłady funkcjonowania systemów whistleblowingowych.
e) Ochrona sygnalistów – na czym polega.
f) Whistleblowing jako element systemu compliance.

Podczas spotkania swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem podzielą się z nami:

dr Beata Baran – Radca prawny w Kancelarii Prawnej BKB Baran, Książek, Bigaj, doktor nauk prawnych. Specjalista w zakresie prawa pracy, compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowing oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze projektów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Doradza Klientom z branży banking & finance, pharma, retail oraz TSL. Pracownik naukowy.

mec. Wojciech Bigaj – Partner w Kancelarii Prawnej BKB Baran, Książek, Bigaj, radca prawny. Specjalista i wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesowego prawa pracy, reprezentując pracodawców w sporach przed sądami pracy. W prowadzonym doradztwie zajmuje się także tematyką zakładów opieki zdrowotnej i problematyką prawno-pracowniczą związaną z ich funkcjonowaniem.

mec. Paweł Krzykowski – Partner w kancelarii BKB Baran, Książek, Bigaj. Prowadzi zajęcia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla aplikantów adwokackich w Warszawie.  Jego specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów pracowniczych związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy. Specjalista w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności. Wspiera klientów w sprawach dotyczących czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników. Jego doświadczenie obejmuje również sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy: kwestie dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, tworzenie i funkcjonowanie tzw. specjalnych zespołów negocjacyjnych oraz europejskich rad zakładowych. Doradza w zakresie kwestii dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. programów dobrowolnych odejść. Reprezentuje pracodawców w zakresie sądowych sporów pracowniczych.

 

Wydarzenie jest zamknięte, rejestracja jest obowiązkowa. Aby w nim uczestniczyć należy kliknąć
w link: https://zoom.us/webinar/register/WN__G4iqONmSkexQgoU66lgwA

UWAGA! Liczba uczestników ograniczona jest do 100 osób.

 

Pozostałe osoby zachęcamy do oglądania transmisji live na Facebooku dobry.biz: https://www.facebook.com/dobry.biz

Dla członków ZPP

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery