szukaj

Wydarzenia

27.07.2017

Wakacyjna Akademia Biznesu

                                                                                                                                                                    25.07.2017Zapraszamy na ostatnie już warsztaty z cyklu
Wakacyjnej Akademii Biznesu ZPP
“Komunikacja w zespole” 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na ostatnie warsztaty z cyku Wakacyjnej Akademii Biznesu. Spotkanie skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy na co dzień mają styczność z pracownikami. 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest niezbędnym narzędziem tworzenia relacji biznesowych. 

 

Warsztat odbędzie się 27 lipca 2017 r. w godz. 10.00-14.00
w siedzibie ZPP przy ul. Nowy Świat 33/7a w Warszawie

 

Kluczowe zagadnienia:

1. Komunikacja zespołowa:

 • komunikacja interpersonalna jako podstawa działąnia zespołu
 • bariery komunikacji zespołu i ich eliminowanie,
 • jak uniknąć napięć i nieporozumień,
 • warunki skutecznego porozumiewania się w grupie,
 • techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań. 

2. Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna.

3. Znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej:

 • przestrzeń osobista i rodzaje dystansu,
 • oddziaływanie wyglądu zewnętrznego,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji i interpretacji zachowań niewerbalnych.

4. Normy i zasady współpracy:

 • czym są normy zespołowe?,
 • jak ustalić współne zasady?,
 • jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?

5. Relacje w zespole:

 • percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania się jednostek na zachoania w zespole,
 • konformizn i typy wpływu społecznego,
 • współdziałanie.

 

Seminarium poprowadzi:

Dorota Grzelińska – trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; praktyk biznesu, Posiada szeroką wiedzę z zakresu wspierania rozwoju kompetencji osobistych, projektowania i organizacji działań szkoleniowo-rozwojowych. Tworzy i wdraża projekty rozwojowe oraz szkoleniowe z zakresu efektywności osobistej, zarządzania sobą w czasie, i oraz standardów obsługi klienta, obejmujące pracowników na różnych szczeblach organizacyjnych i w różnych obszarach. Osiąga wyznaczane cele i realizuje szkolenia na najwyższym poziomie. Jej szkolenia spotykały się z wysokimi ocenami uczestników i wpływały znacząco na poprawę efektywności jednostek oraz zespołów.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Formularz zgłoszeniowy

Wpłat należy dokonywać na konto ZPP:
87 1020 1097 0000 0289 5035

Zapytania i zgłoszenie udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać do Ewy Czerwińskiej drogą mailową do dnia 26.07.2017 r. :: e-mail: e.czerwinska@zpp.net.pl :: tel.: 514 776 808, 22 826 08 31

Warsztaty odbędą się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MŚP.

 

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery