• PL
 • EN
 • szukaj

  Aktualności

  Forum Rolne ZPP – nowa inicjatywa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  Warszawa, 23 marca 2023 r. 

   


  Forum Rolne ZPP – nowa inicjatywa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

   

  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zainaugurował prace nowego forum – Forum Rolnego.
  • Forum Rolne ZPP prowadzić będzie działania związane z reprezentowaniem i promocją interesów przedsiębiorstw rolnych w kraju i poza jego granicami.

  Produkcja żywności jest, obok bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego, jednym z filarów bezpieczeństwa kraju. Rolnictwo odpowiada przede wszystkim za zaspokojenie potrzeb rynku krajowego, ale w ostatnich latach coraz większą rolę odgrywać zaczął także eksport artykułów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej oraz poza granice Wspólnoty, który wart był w roku 2022 przeszło 45 mld EUR. Rodzime produkty pojawiają się na każdym kontynencie i są cenione za swoją wysoką jakość.

  Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa odpowiedzialne za produkcję żywności, jej przetwórstwo, przechowalnictwo, produkcję energii z wykorzystaniem surowców rolniczych czy wytwarzanie nawozów i środków ochrony roślin odgrywają znaczącą rolę w polskiej gospodarce. Interesy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych powinny zostać objęte odpowiednią ochroną, która zapewni stabilność i stworzy podwaliny pod dalszy rozwój sektora w Polsce – mówi Cezary Kaźmierczak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

  Wobec wagi jaką w polskim systemie gospodarczym pełnią firmy sektora agro, ZPP zainaugurował działalność nowego forum – Forum Rolniczego. Do jego zdań należeć będą:

  Współpraca z organami administracji państwowej, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami skoncentrowana na uwzględnieniu potrzeb sektora rolnego i wyzwań przed nim stojących w kształtowaniu decyzji politycznych; promocja przedsiębiorstw sektora rolnego w Polsce i na arenie międzynarodowej; wsparcie dla przedsiębiorstw rolnych ukierunkowane na stabilizowanie trudnej sytuacji rynkowej, ich rozwój oraz modernizację; wymiana kontaktów i doświadczeń między podmiotami branżowymi oraz decydentami poprzez realizowanie działań o charakterze networkingowym; tworzenie korzystnego dla środowiska rolnego prawa poprzez aktywny udział w procesie legislacyjnym; zapewnienie funkcjonowania przyjaznego biznesowi rolnemu środowiska regulacyjnego poprzez odbiurokratyzowanie procedur, z którymi na co dzień borykać muszą się przedsiębiorcy oraz dążenie do maksymalnego uproszczenia regulacji prawnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie ustroju rolnego w Polsce i UE, reprezentowanie organizacji rolniczych podczas komisji parlamentarnych oraz spotkań na szczeblu centralnym i międzynarodowym; organizowanie paneli wymiany wiedzy – debat, konferencji czy szkoleń; regularne i proaktywne zabieranie głosu w sprawach bieżących dotyczących sytuacji branży rolnej poprzez publikowanie stanowisk, komentarzy, memorandów, ekspertyz czy raportów czy reprezentowanie interesów przedsiębiorstw rolnych w wystąpieniach medialnych.

  Wobec licznych wrogich rolnictwu działań należy jednoznacznie opowiadać się po stronie ochrony interesu narodowego rozumianego jako dbałość o bezpieczne jutro oraz poszanowanie lat pracy polskich przedsiębiorców rolnych, którzy – mimo licznych trudności natury legislacyjnej – potrafili osiągnąć międzynarodowy sukces. Krajowe firmy sektora rolnego są doceniane przez konsumentów na całym świecie, przyczyniając się do budowania silnej marki „Polska” – komentuje Jakub Bińkowski, Członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

  Forum Rolne ZPP regularnie publikować będzie opinie prawne, memoranda, analizy czy raporty, których zadaniem będzie ochrona interesów funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw odpowiedzialnych za produkcję żywności. Będziemy brać udział w licznych debatach, konferencjach, targach czy spotkaniach na niwie polskiego parlamentu, ale także w Unii Europejskiej.

  Zadaniami, które stawia przed sobą Forum Rolne Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest walka o zachowanie podmiotowości polskich gospodarstw rolnych, zapewnienie sektorowi rolnemu warunków do ustawicznego rozwoju, odbiurokratyzowanie procedur, z którymi na co dzień borykać muszą się przedsiębiorcy oraz dążenie do maksymalnego uproszczenia regulacji prawnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie ustroju rolnego – dodaje Jacek Podgórski, dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego ZPP.

  Najnowsze artykuły

  Komentarz ZPP w sprawie nowej wysokości taksy laborum

  Pod koniec zeszłego roku opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych mające na celu długo wyczekiwaną zmianę sposobu ustalania stawki taksy laborum (tj. stawki jaką otrzymuje apteka za wykonanie leku recepturowego). Nowa propozycja zakładała uzależnienie wysokości taksy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyjęcia recepty do realizacji. Warto zwrócić przy tym uwagę, że stawki dla ww. produktów nie były waloryzowane od ponad 11 lat.

  Stanowisko ZPP: Mechanizm trusted partners i system kwotowy, czyli jak unormować polsko-ukraińską wymianę handlową

  W obliczu trwających protestów rolników i przewoźników, dążąc do zachowania integralności i rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, przy równoczesnym zwróceniu uwagi na istotność wsparcia Ukrainy, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców sugeruje wprowadzenie kompromisowych rozwiązań, które pomogą przywrócić pozytywne relacje handlowe pomiędzy Polską a Ukrainą. Propozycja ta opiera się na równowadze pomiędzy interesami polskiego sektora rolniczego a potrzebą wsparcia Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że istnieje możliwość znalezienia kompromisu, który będzie korzystny dla obu stron.

  Sanacja polskiego systemu stanowienia prawa – Konieczne zmiany w procesie legislacyjnym – Memorandum ZPP

  Problematyka usprawnień procesu legislacyjnego w Polsce doczekała się licznych publikacji, raportów i artykułów naukowych, które w swoich konkluzjach relatywnie jednolicie oceniały poziom stanowienia aktów prawnych, sytuując go zdecydowanie poniżej akceptowalnych norm. Biorąc pod uwagę nasz staż jako dojrzałej demokracji oraz fakt bycia członkiem rodziny państw unijnych respektujących wyśrubowane standardy praworządności, a przede wszystkim nasze ambicje w kontekście ciągłego wzrostu gospodarczego, takie oceny powinny być dla nas rozczarowujące. Niestety proponowane rozwiązania systemowe prezentowane przez środowiska naukowe i biznesowe w tym zakresie są najczęściej pomijane w debacie parlamentarnej.

  Dla członków ZPP

  Nasze strony

  Subskrybuj nasze newslettery