szukaj

Aktualności

Forum Rolne ZPP – nowa inicjatywa Związku Przedsiębiorców i PracodawcówWarszawa, 23 marca 2023 r. 

 


Forum Rolne ZPP – nowa inicjatywa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

 

  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zainaugurował prace nowego forum – Forum Rolnego.
  • Forum Rolne ZPP prowadzić będzie działania związane z reprezentowaniem i promocją interesów przedsiębiorstw rolnych w kraju i poza jego granicami.

Produkcja żywności jest, obok bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego, jednym z filarów bezpieczeństwa kraju. Rolnictwo odpowiada przede wszystkim za zaspokojenie potrzeb rynku krajowego, ale w ostatnich latach coraz większą rolę odgrywać zaczął także eksport artykułów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej oraz poza granice Wspólnoty, który wart był w roku 2022 przeszło 45 mld EUR. Rodzime produkty pojawiają się na każdym kontynencie i są cenione za swoją wysoką jakość.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa odpowiedzialne za produkcję żywności, jej przetwórstwo, przechowalnictwo, produkcję energii z wykorzystaniem surowców rolniczych czy wytwarzanie nawozów i środków ochrony roślin odgrywają znaczącą rolę w polskiej gospodarce. Interesy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych powinny zostać objęte odpowiednią ochroną, która zapewni stabilność i stworzy podwaliny pod dalszy rozwój sektora w Polsce – mówi Cezary Kaźmierczak prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wobec wagi jaką w polskim systemie gospodarczym pełnią firmy sektora agro, ZPP zainaugurował działalność nowego forum – Forum Rolniczego. Do jego zdań należeć będą:

Współpraca z organami administracji państwowej, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami skoncentrowana na uwzględnieniu potrzeb sektora rolnego i wyzwań przed nim stojących w kształtowaniu decyzji politycznych; promocja przedsiębiorstw sektora rolnego w Polsce i na arenie międzynarodowej; wsparcie dla przedsiębiorstw rolnych ukierunkowane na stabilizowanie trudnej sytuacji rynkowej, ich rozwój oraz modernizację; wymiana kontaktów i doświadczeń między podmiotami branżowymi oraz decydentami poprzez realizowanie działań o charakterze networkingowym; tworzenie korzystnego dla środowiska rolnego prawa poprzez aktywny udział w procesie legislacyjnym; zapewnienie funkcjonowania przyjaznego biznesowi rolnemu środowiska regulacyjnego poprzez odbiurokratyzowanie procedur, z którymi na co dzień borykać muszą się przedsiębiorcy oraz dążenie do maksymalnego uproszczenia regulacji prawnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie ustroju rolnego w Polsce i UE, reprezentowanie organizacji rolniczych podczas komisji parlamentarnych oraz spotkań na szczeblu centralnym i międzynarodowym; organizowanie paneli wymiany wiedzy – debat, konferencji czy szkoleń; regularne i proaktywne zabieranie głosu w sprawach bieżących dotyczących sytuacji branży rolnej poprzez publikowanie stanowisk, komentarzy, memorandów, ekspertyz czy raportów czy reprezentowanie interesów przedsiębiorstw rolnych w wystąpieniach medialnych.

Wobec licznych wrogich rolnictwu działań należy jednoznacznie opowiadać się po stronie ochrony interesu narodowego rozumianego jako dbałość o bezpieczne jutro oraz poszanowanie lat pracy polskich przedsiębiorców rolnych, którzy – mimo licznych trudności natury legislacyjnej – potrafili osiągnąć międzynarodowy sukces. Krajowe firmy sektora rolnego są doceniane przez konsumentów na całym świecie, przyczyniając się do budowania silnej marki „Polska” – komentuje Jakub Bińkowski, Członek Zarządu i Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Forum Rolne ZPP regularnie publikować będzie opinie prawne, memoranda, analizy czy raporty, których zadaniem będzie ochrona interesów funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw odpowiedzialnych za produkcję żywności. Będziemy brać udział w licznych debatach, konferencjach, targach czy spotkaniach na niwie polskiego parlamentu, ale także w Unii Europejskiej.

Zadaniami, które stawia przed sobą Forum Rolne Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest walka o zachowanie podmiotowości polskich gospodarstw rolnych, zapewnienie sektorowi rolnemu warunków do ustawicznego rozwoju, odbiurokratyzowanie procedur, z którymi na co dzień borykać muszą się przedsiębiorcy oraz dążenie do maksymalnego uproszczenia regulacji prawnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie ustroju rolnego – dodaje Jacek Podgórski, dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego ZPP.

Najnowsze artykuły

Raport ZPP: CIT w Polsce – czyli dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport CIT w Polsce – czyli dlaczego nie jest tak, jak być powinno?, który stanowi próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu funkcjonowania w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych.

Komentarz ZPP: Ustawa o cable poolingu – kluczowa decyzja rozwojowa polskiej energetyki odnawialnej, lecz w obecnej formie nieatrakcyjna rynkowo

Istotnym problemem polskiej energetyki jest obecnie przyłączanie nowych mocy wytwórczych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego przebudowa jest koszto- i czasochłonna. Szybkim rozwiązaniem tego problemu (choćby częściowo) może być wspólne korzystanie z przyłącza przez źródła OZE o odmiennym czasie i charakterystyce pracy. Dzięki współdzieleniu przyłącza uzyskujemy stabilniejszy profil wytwórczy, co jest pożądane dla systemu. Niestety pomysł, bez odpowiednich konsultacji, może łatwo obrócić się w bezużyteczną regulację.

Konferencja prasowa – Marcin Nowacki szefem EU-Ukraine Civil Society Platform po stronie Unii Europejskiej

W budynku Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Polsce, 29 maja 2023 roku o godzinie 13:00 odbyła się konferencja prasowa w trakcie której Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP, został wybrany na szefa EU-Ukraine Civil Society Platform po stronie Unii Europejskiej. Platforma działa w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli, który jest organem doradczym UE.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery