Forum Rolne ZPP


Jacek Podgórski
Dyrektor Forum Rolnego ZPP

Forum Rolne ZPP prowadzi działania związane z reprezentowaniem i promocją interesów przedsiębiorstw rolnych w Polsce. Do najważniejszych celów należą:
  • Współpraca z organami administracji państwowej, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami skoncentrowana na uwzględnieniu potrzeb sektora rolnego i wyzwań przed nim stojących w kształtowaniu decyzji politycznych.
  • Promocja przedsiębiorstw sektora rolnego w Polsce i na arenie międzynarodowej.
  • Wsparcie dla przedsiębiorstw rolnych ukierunkowane na stabilizowanie trudnej sytuacji rynkowej, ich rozwój oraz modernizację.
  • Wymiana kontaktów i doświadczeń między podmiotami branżowymi oraz decydentami poprzez realizowanie działań o charakterze networkingowym.
  • Tworzenie korzystnego dla środowiska rolnego prawa poprzez aktywny udział w procesie legislacyjnym.
  • Zapewnienie funkcjonowania przyjaznego biznesowi rolnemu środowiska regulacyjnego poprzez odbiurokratyzowanie procedur, z którymi na co dzień borykać muszą się przedsiębiorcy oraz dążenie do maksymalnego uproszczenia regulacji prawnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie ustroju rolnego w Polsce i UE.
  • Reprezentowanie organizacji rolniczych podczas komisji parlamentarnych oraz spotkań na szczeblu centralnym i międzynarodowym.
  • Organizowanie paneli wymiany wiedzy – debat, konferencji czy szkoleń.
  • Regularne i proaktywne zabieranie głosu w sprawach bieżących dotyczących sytuacji branży rolnej poprzez publikowanie stanowisk, komentarzy, memorandów, ekspertyz czy raportów.
  • Reprezentowanie interesów przedsiębiorstw rolnych w wystąpieniach medialnych.

Profil działania Forum Rolnego ZPP ma charakter otwarty na dynamicznie zmieniające się potrzeby sektora. Zachęcamy Państwa do aktywnego prezentowania swoich postulatów.

Dyrektorem Forum Rolnego ZPP jest Jacek Podgórski, j.podgorski@zpp.net.pl.  

 

MATERIAŁY

STANOWSKA:

Stanowisko ZPP dot. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Stanowisko ZPP: Redukcja zużycia środków ochrony roślin zagrożeniem dla polskiej gospodarki rolnej

Stanowisko ZPP- Wprowadźmy sankcje na eksport rosyjskiej żywności do UE

Stanowisko ZPP- Mechanizm kaucyjny szansą dla polskiego rynku zbóż

MEMORANDA:

Memorandum ZPP – Wyzwania dla polskiego sektora rolnego

OPINIE:

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Rolnictwa i Żywności na temat listu otwartego organizacji i zrzeszeń sektora rolno-spożywczego do premiera RP

INNE: 

Forum Rolne ZPP – nowa inicjatywa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców