szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Komentarz ZPP ws. projektu ustawy o zawodzie farmaceutyWarszawa, 25 maja 2020 r.

 

KOMENTARZ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PROJEKTU USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY

We wtorek 26 maja 2020 roku sejmowa komisja zdrowia zajmie się przedłożonym przez rząd projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców aktywnie uczestniczył w konsultacjach społecznych tego aktu, który zresztą w toku tego procesu wyewoluował w zdecydowanie pozytywnym kierunku. Pierwotna wersja zawierała szereg propozycji przepisów, które Związek oceniał negatywnie (stanowisko do pierwszej wersji projektu dostępne jest pod adresem: https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-ud562/). Krytykowaliśmy przede wszystkim nadmierne i niczym nieuzasadnione rozszerzenie kompetencji samorządu aptekarskiego, które prowadzić mogło do istotnych zaburzeń konkurencji na rynku, ze szkodą zarówno dla podmiotów na nim obecnych, jak i dla pacjentów. Projekt, który ostatecznie trafił do Sejmu jest pozbawiony dużej części wad swojego poprzednika. W odniesieniu do wtorkowego posiedzenia komisji pragniemy jednak podnieść dwie podstawowe rekomendacje. Wierzymy, że ich realizacja doprowadzi do pomyślnego zakończenia procesu uregulowania zawodu farmaceuty w Polsce i stworzenia odpowiednich warunków rozwoju opieki farmaceutycznej.

Po pierwsze, treść projektu należy gruntownie przeanalizować pod kątem wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Nie stanowi żadnej tajemnicy fakt, że COVID-19 negatywnie wpłynął na otoczenie biznesowe i warunki prowadzenia działalności. Firmy funkcjonują w warunkach obniżonych przychodów, zwiększonych kosztów i nadzwyczajnie wysokiego poziomu niepewności. Do tego dochodzą problemy z kadrą, czy łańcuchami dostaw. Mając te okoliczności na uwadze, prawodawca słusznie podjął wysiłki ukierunkowane na ograniczenie dokuczliwości niektórych obowiązków biurokratycznych i sprawozdawczych, skuteczne wprowadzenie rozmaitych instrumentów pomocowych, a także powstrzymanie się od nakładania w tym i tak trudnym okresie dodatkowych obciążeń regulacyjnych i finansowych. Podkreślenia wymaga, że obecna sytuacja jest wyzwaniem właśnie szczególnie dla aptek. Ich pracownicy na co dzień pozostają w bezpośrednim kontakcie z pacjentami (przez co zwiększa się ryzyko ich nieobecności spowodowanej np. kwarantanną), zaś dostępność leków i produktów medycznych wydaje się być jednym z kluczowych elementów walki z pandemią. Należy wziąć te okoliczności pod uwagę przy analizowaniu propozycji takich, jak urlopy na szkolenie zawodowe, które mogą dodatkowo pogłębić i tak już dokuczliwe problemy z dostępnością kadry. Apelujemy zatem o przegląd regulacji pod kątem dodatkowych obciążeń, których nie powinno się wprowadzać w trudnym czasie pandemii i dokonanie w ich zakresie stosownych zmian.

Po drugie, w toku prac nad projektem należy pamiętać o tym, że podstawowym jego celem powinno być ostatecznie zabezpieczenie interesu pacjentów, poprzez zapewnienie im szeroko dostępnej, fachowej opieki farmaceutycznej. Możemy spodziewać się, że będą podejmowane próby forsowania przepisów ukierunkowanych na zwiększenie roli samorządu aptekarskiego, co uczyniłoby z niego quasi regulatora rynku. Trzeba podkreślić, że kolejne postulaty samorządu aptekarskiego (których odzwierciedleniem była również pierwotna wersja omawianego projektu) w znacznym stopniu wykraczają swoim zakresem poza opisaną konstytucją rolę samorządu zawodowego, i w przypadku innych samorządów zawodów medycznych nie znajdują swoich odpowiedników. Mamy zatem nadzieję, że absolutnym priorytetem w ramach prac poselskich będzie realizacja interesu pacjentów i zabezpieczenie konkurencyjności rynku, a nie przyznawanie samorządowi zawodowemu kolejnych wiązek uprawnień.


25.05.2020 Komentarz ZPP ws. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

 

Fot. FotoArt-Treu / pixabay.com

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook