szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

List Piotra Dudy (NSZZ „Solidarność”) i Cezarego Kaźmierczaka (ZPP) do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. lustracji Rady Dialogu SpołecznegoWarszawa, 14 listopada 2019 r. 

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

            w odpowiedzi na nasze wspólne pismo dotyczące opinii w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez członków Rady Dialogu Społecznego Pan Minister Andrzej Dera poinformował, że obowiązujące przepisy nie upoważniają Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania wiążącej wykładni przepisów aktów prawnych. Niemniej, sprawa ta pozostaje dla nas niezwykle istotna. Jak już wcześniej zaznaczaliśmy, wiąże się to z potrzebą zapewnienia transparentności Rady Dialogu Społecznego, która posiada istotny wpływ na proces decyzyjny w państwie.

            W związku z powyższym, uwzględniając stanowisko Pana Prezydenta wskazane powyżej, zwracamy się do Pana jako patrona dialogu społecznego, o przedłożenie inicjatywy zmiany ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 Nr 218 poz. 1592), której celem będzie wprowadzenie jasnych zasad dotyczących składania oświadczeń lustracyjnych przez obecnych i przyszłych członków Rady Dialogu Społecznego. Nie mamy wątpliwości, że wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie i postrzeganie tego forum dialogu społecznego.

 

Cezary Kaźmierczak                                      Piotr Duda

Prezes ZPP                                                          Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

 

 

Do wiadomości:

Pan Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

 

14.11.2019 List Piotra Dudy (NSZZ “Solidarność) i Cezarego Kaźmierczaka (ZPP) do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. lustracji RDS

 

fot. Álvaro Serrano / Unsplash

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook