szukaj

Zaufało nam 51 888 firmy, które zatrudniają 575 129 pracowników

Aktualności

List Piotra Dudy (NSZZ „Solidarność”) i Cezarego Kaźmierczaka (ZPP) do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. lustracji Rady Dialogu SpołecznegoWarszawa, 14 listopada 2019 r. 

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

            w odpowiedzi na nasze wspólne pismo dotyczące opinii w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez członków Rady Dialogu Społecznego Pan Minister Andrzej Dera poinformował, że obowiązujące przepisy nie upoważniają Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania wiążącej wykładni przepisów aktów prawnych. Niemniej, sprawa ta pozostaje dla nas niezwykle istotna. Jak już wcześniej zaznaczaliśmy, wiąże się to z potrzebą zapewnienia transparentności Rady Dialogu Społecznego, która posiada istotny wpływ na proces decyzyjny w państwie.

            W związku z powyższym, uwzględniając stanowisko Pana Prezydenta wskazane powyżej, zwracamy się do Pana jako patrona dialogu społecznego, o przedłożenie inicjatywy zmiany ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 Nr 218 poz. 1592), której celem będzie wprowadzenie jasnych zasad dotyczących składania oświadczeń lustracyjnych przez obecnych i przyszłych członków Rady Dialogu Społecznego. Nie mamy wątpliwości, że wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie i postrzeganie tego forum dialogu społecznego.

 

Cezary Kaźmierczak                                      Piotr Duda

Prezes ZPP                                                          Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

 

 

Do wiadomości:

Pan Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

 

14.11.2019 List Piotra Dudy (NSZZ “Solidarność) i Cezarego Kaźmierczaka (ZPP) do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. lustracji RDS

 

fot. Álvaro Serrano / Unsplash

Najnowsze artykuły

ZPP prezentuje 5 wyzwań dla Polski i nowego rządu

Największymi wyzwaniami dla Polski są obecnie usługi publiczne. Opieka zdrowotna, system edukacji, transformacja energetyczna, ochrona środowiska i infrastruktura – to obszary, które zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju Polski. Eksperci organizacji przygotowali 250-stronicowy raport omawiający z osobna każdy z nich.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikuje raport poświęcony ochronie środowiska

25 listopada 2019 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska. Materiał powstał w ramach prac Forum Energii i Środowiska ZPP zainaugurowanego w ubiegłym tygodniu. W ramach dokumentu, eksperci ZPP przedstawili diagnozy i rekomendacje odnoszące się do czterech podstawowych kategorii zagadnień związanych z ochroną środowiska: klimat i powietrze, gospodarka odpadami, pozwolenia i opłaty środowiskowe, woda.

Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie opowiada się stanowczo przeciwko pomysłowi zniesienia limitu 30-krotności w systemie składek na ubezpieczenia społeczne. Z tego też powodu, przedmiotowy projekt oceniamy merytorycznie bardzo nisko. Jednocześnie, nie mniej istotna jest strona proceduralna. Wnoszenie tak ważnego dla przedsiębiorców i pracowników projektu przez grupę posłów, z pominięciem oficjalnej ścieżki konsultacji społecznych, na półtora miesiąca przed końcem roku, to działanie skandaliczne i niedające się wyjaśnić w żaden racjonalny sposób.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook