szukaj

Zaufało nam 51 888 firmy, które zatrudniają 575 129 pracowników

Aktualności

List Prezesa ZPP Cezarego Kaźmierczaka do Członków Rady Dialogu SpołecznegoWarszawa, 12 listopada 2019 r.

 


Członkowie Rady Dialogu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

Zwróciłem się do Pana Prezydenta oraz rządu z prośbą o interpretację Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w zakresie wyboru przez stronę Przewodniczącego RDS.

W odpowiedzi z dnia 30 października 2019 Minister Andrzej Dera oświadczył, że „obowiązujące przepisy prawa nie upoważniają Prezydenta RP do dokonywania wiążącej wykładni przepisów aktów prawnych”.

Rząd natomiast pismem Ministra Stanisława Szweda z dnia 30 października 2019 zajął następujące stanowisko: „Dotychczasowa praktyka dotycząca trybu wyboru przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego wskazuje, że strona pracowników i strona pracodawców dokonywały wskazania osoby Przewodniczącego, co do którego wśród organizacji reprezentatywnych w ramach danej strony panował konsensus. Taka też była intencja ustawodawcy. Wobec braku jednolitego stanowiska pracodawców co do kandydata na przewodniczącego, co może prowadzić do paraliżu prac Rady, zasadne będzie znowelizowanie ustawy, poprzez regulację trybu wyboru przewodniczącego”.

Mimo to, Andrzej Malinowski, nie wiadomo dokładnie którego dnia, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej dokonał samo nominacji na to stanowisko.

W związku z powyższym – przede wszystkim w związku ze stanowiskiem Pana Prezydenta – jest to aktem niebywałej wręcz bezczelności.
O ile mi wiadomo interpretacja ustaw przez Pana Andrzeja Malinowskiego nie stanowi obowiązującej wykładni prawa.

W związku z tym, zwracam się do członków Rady Dialogu Społecznego oraz Prezydium o zawieszenie sprawy wyboru Przewodniczącego RDS ze strony pracodawców do czasu dokonania nowelizacji ustawy o RDS, zapowiedzianej przez Ministra Stanisława Szweda.

Zwracam się również o włączenie tej sprawy do porządku obrad Prezydium RDS w dniu 15 listopada 2019.

 

Z poważaniem,

Cezary Kaźmierczak
Prezes ZPP

 

Do pobrania: List Prezesa ZPP do Członków Rady Dialogu Społecznego

 

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Najnowsze artykuły

ZPP prezentuje 5 wyzwań dla Polski i nowego rządu

Największymi wyzwaniami dla Polski są obecnie usługi publiczne. Opieka zdrowotna, system edukacji, transformacja energetyczna, ochrona środowiska i infrastruktura – to obszary, które zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju Polski. Eksperci organizacji przygotowali 250-stronicowy raport omawiający z osobna każdy z nich.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikuje raport poświęcony ochronie środowiska

25 listopada 2019 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska. Materiał powstał w ramach prac Forum Energii i Środowiska ZPP zainaugurowanego w ubiegłym tygodniu. W ramach dokumentu, eksperci ZPP przedstawili diagnozy i rekomendacje odnoszące się do czterech podstawowych kategorii zagadnień związanych z ochroną środowiska: klimat i powietrze, gospodarka odpadami, pozwolenia i opłaty środowiskowe, woda.

Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie opowiada się stanowczo przeciwko pomysłowi zniesienia limitu 30-krotności w systemie składek na ubezpieczenia społeczne. Z tego też powodu, przedmiotowy projekt oceniamy merytorycznie bardzo nisko. Jednocześnie, nie mniej istotna jest strona proceduralna. Wnoszenie tak ważnego dla przedsiębiorców i pracowników projektu przez grupę posłów, z pominięciem oficjalnej ścieżki konsultacji społecznych, na półtora miesiąca przed końcem roku, to działanie skandaliczne i niedające się wyjaśnić w żaden racjonalny sposób.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook