szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

List Prezesa ZPP Cezarego Kaźmierczaka do Członków Rady Dialogu SpołecznegoWarszawa, 12 listopada 2019 r.

 


Członkowie Rady Dialogu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

Zwróciłem się do Pana Prezydenta oraz rządu z prośbą o interpretację Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w zakresie wyboru przez stronę Przewodniczącego RDS.

W odpowiedzi z dnia 30 października 2019 Minister Andrzej Dera oświadczył, że „obowiązujące przepisy prawa nie upoważniają Prezydenta RP do dokonywania wiążącej wykładni przepisów aktów prawnych”.

Rząd natomiast pismem Ministra Stanisława Szweda z dnia 30 października 2019 zajął następujące stanowisko: „Dotychczasowa praktyka dotycząca trybu wyboru przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego wskazuje, że strona pracowników i strona pracodawców dokonywały wskazania osoby Przewodniczącego, co do którego wśród organizacji reprezentatywnych w ramach danej strony panował konsensus. Taka też była intencja ustawodawcy. Wobec braku jednolitego stanowiska pracodawców co do kandydata na przewodniczącego, co może prowadzić do paraliżu prac Rady, zasadne będzie znowelizowanie ustawy, poprzez regulację trybu wyboru przewodniczącego”.

Mimo to, Andrzej Malinowski, nie wiadomo dokładnie którego dnia, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej dokonał samo nominacji na to stanowisko.

W związku z powyższym – przede wszystkim w związku ze stanowiskiem Pana Prezydenta – jest to aktem niebywałej wręcz bezczelności.
O ile mi wiadomo interpretacja ustaw przez Pana Andrzeja Malinowskiego nie stanowi obowiązującej wykładni prawa.

W związku z tym, zwracam się do członków Rady Dialogu Społecznego oraz Prezydium o zawieszenie sprawy wyboru Przewodniczącego RDS ze strony pracodawców do czasu dokonania nowelizacji ustawy o RDS, zapowiedzianej przez Ministra Stanisława Szweda.

Zwracam się również o włączenie tej sprawy do porządku obrad Prezydium RDS w dniu 15 listopada 2019.

 

Z poważaniem,

Cezary Kaźmierczak
Prezes ZPP

 

Do pobrania: List Prezesa ZPP do Członków Rady Dialogu Społecznego

 

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook