Mapa kontaktów ZPP

Zachęcamy do kontaktu z nami:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Departament Relacji
(członkowie bezpośredni, organizacje lokalne, organizacje
branżowe i członkowie wspierający)

Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
E-mail/ e.czerwinska@zpp.net.pl

Agnieszka Szpara
Dyrektor ds. Relacji
E-mail/a.szpara@zpp.net.pl 

Departament Rozwoju

Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska
Dyrektor Departamentu Rozwoju
E-mail/ k.niemyjska@zpp.net.pl

Departament Programów i Projektów

Jerzy Karwelis
Dyrektor Departamentu Programów i Projektów
E-mail/ j.karwelis@zpp.net.pl

Departament Prawa i Legislacji 

Jakub Bińkowski
Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji 
E-mail/ j.binkowski@zpp.net.pl

DOBRY.BIZ

Ewa Czerwińska
E-mail/ e.czerwinska@zpp.net.pl

Media i patronaty

Weronika Marzec
Koordynator Departamentu Komunikacji
E-mail/ w.marzec@zpp.net.pl

Biuro Zarządu

Maja Abramowicz
Sekretarz Biura Prezesa 
E-mail/ m.abramowicz@zpp.net.pl

Sprawy administracyjne i finanse

Katarzyna Klimek
Dyrektor Biura 
E-mail/ k.klimek@zpp.net.pl

Sekretariat

ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa
E-mail/ biuro@zpp.net.pl
Tel./ 22 826 08 31