szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Pandemia szansą dla budowy powszechnego i szybkiego Internetu w PolsceWarszawa, 20 maja 2020 r.

 

PANDEMIA SZANSĄ DLA BUDOWY POWSZECHNEGO I SZYBKIEGO INTERNETU W POLSCE

 

Do rozbudowy infrastruktury internetowej w Polsce potrzebna jest stabilność regulacji, level playing field dla wszystkich uczestników ekosystemu, dalsze uelastycznianie przepisów środowiskowych i budowlanych, a także finansowe impulsy stymulujące inwestycje w infrastrukturę – to podstawowe wnioski z opublikowanego dzisiaj raportu ZPP.

Pandemia koronawirusa dotknęła niemal wszystkie sektory gospodarki i zdążyła już wygenerować szereg sprzecznych ze sobą diagnoz. Jedno można stwierdzić na pewno – spowodowała ona dynamiczny wzrost ruchu sieciowego. W ciągu zaledwie tygodni, niemal wszystkie aspekty funkcjonowania wielu osób przeniosły się do świata wirtualnego. Życie gospodarcze i społeczne nie zatrzymało się – sieć udźwignęła wzrost ruchu dochodzący do kilkudziesięciu procent. Część zmian spowodowanych epidemią będzie jednak miało charakter trwały, podczas gdy przepustowość infrastruktury mobilnej powoli staje się niewystarczająca, tak samo jak penetracja kraju zasięgiem szybkich łączy światłowodowych.

– Musimy to potraktować jako szanse, a nie zagrożenie i zbudować najlepszą infrastrukturę internetową w Europie, która stanie się naszą przewagą konkurencyjną. Pandemia pokazała nam, że w zasadzie nie ma przyszłości gospodarki bez Internetu – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Wynika z tego szereg konsekwencji. Jeśli nie będziemy mieli wystarczająco wydajnej infrastruktury telekomunikacyjnej, będziemy rozwijać się znacznie wolniej, niż wynikałoby to z naszego potencjału. Jeśli pokrycie tą infrastrukturą powierzchni kraju nie będzie zadowalające, wielu ludzi zostanie narażonych na wykluczenie. Stąd nasz podstawowy postulat: zróbmy wszystko, by zapewnić Polakom powszechny dostęp do szybkiego Internetu.

Punkt wyjścia dla dalszego rozwoju infrastruktury mamy specyficzny – z jednej strony egzamin związany ze wzrostem ruchu sieciowego został zdany, z drugiej w rankingu ESMI odwzorowującym poziom zdigitalizowania społeczeństwa, Polska sukcesywnie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Dostęp do łączy światłowodowych poprawia się, lecz jest wciąż niewystarczający, zaś rekordowa liczba abonentów mobilnych usług szerokopasmowych powoduje wyczerpywanie się przepustowości istniejących instalacji. Dodatkowo, Polska musi sprawnie zaimplementować nowy standard sieci mobilnej, czyli 5G, co również będzie wymagało nakładów na infrastrukturę. Eksperci Związku przygotowali wobec tego zestaw rekomendacji służących rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

W raporcie przedstawiliśmy szereg rekomendacji specyficznych dla infrastruktury telekomunikacyjnej, jednak co do swojej istoty nie odbiegają one od generalnych rekomendacji dla stymulowania inwestycji – twierdzi Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Sprowadzają się one zatem przede wszystkim do zabezpieczenia konkurencyjności wewnątrz rynku, zapewnienia podstawowej przewidywalności regulacji, uproszczenia i uelastycznienia procedur, a także poniesienia pewnego finansowego wysiłku, jako impulsu dla nowych inwestycji.

Eksperci ZPP podkreślają, że w ostatnich latach dokonano już szeregu działań służących rozwojowi infrastruktury (choćby w ramach „megaustawy”, czy uruchomieniu środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), jednak z punktu widzenia skali wyzwania, jakie stoi przed Polską, konieczne jest dodatkowe zwiększenie wysiłków.

Jako pierwsi rzuciliśmy hasło zwolnienia z ZUS sektora MSP, również jako pierwsi domagaliśmy się podstawienia płynności polskim firmom, a potem rozmrażania gospodarki. Teraz jako pierwsi rzucamy hasło jej odbudowy i wykorzystania kryzysu jako szansy do dokonania skoku cywilizacyjnego – powiedział Cezary KaźmierczakInternet to kluczowy instrument w tym zakresie.

ZPP zapowiedziało, że w najbliższym czasie przedstawi raport, jak tą infrastrukturę wykorzystać w sektorze publicznym oraz biznesie.

Projekt został przygotowany w Konsorcjum:

  • Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza
  • Maciej Bukowski, WISE Europa
  • Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Agnieszka Plencler, Fundacja Forum Konsumentów
  • Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja
  • Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński
  • Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  • Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha
  • Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute

 

20.05.2020 Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19 Filar II – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (Infrastruktura)

 

Fot. Leon Seibert / unsplash.com

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook