szukaj

Aktualności

Pismo organizacji do Ministra Jacka Ozdoby ws. konferencji uzgodnieniowej dot. ustawy o ROPWarszawa, 1 października 2021 r. 

 

Pismo organizacji do Ministra Jacka Ozdoby ws. konferencji uzgodnieniowej dot. ustawy o ROP

 

Szanowny Panie Ministrze,

w ciągu ostatnich tygodni istotnym wątkiem debaty gospodarczej w Polsce był przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UC91), implementujący do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. dyrektywy odpadowej w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Jesteśmy przekonani, że system ROP może być istotnym elementem wspierającym budowę gospodarki o obiegu zamkniętym, a w konsekwencji, poprzez swój wpływ na środowisko, przyczynić się do poprawy jakości życia obywateli. Aby tak się jednak stało, system musi być dobrze skonstruowany i oparty na solidnych fundamentach regulacyjnych. Wytyczne w tym zakresie, odnoszące się m.in. do klarowności podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych uczestników systemu ROP, czy zasad jego finansowania, zawarte są w art. 8a przytoczonej dyrektywy.

Przedstawiony do (zakończonych już) konsultacji społecznych projekt spotkał się z szeregiem uwag wniesionych przez stronę społeczną. Wziąwszy pod uwagę aktywność przedstawicieli kluczowych interesariuszy możemy z pewnością stwierdzić, że do Ministerstwa musiały trafić co najmniej dziesiątki stanowisk. Przedstawiane przez zainteresowane podmioty zastrzeżenia miały charakter zarówno szczegółowy, odnoszący się do konkretnych elementów proponowanego modelu, jak i generalny – krytycznie oceniający same założenia leżące u podstaw projektu.

Mając na uwadze tak szeroki oddźwięk konsultacji, ogromną liczbę uwag, a także ich niekiedy zasadniczy charakter, jako organizacje żywo zainteresowane kształtem nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wnosimy do Pana Ministra o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej, w trakcie której strona społeczna mogłaby merytorycznie przedyskutować swoje zastrzeżenia z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wierzymy, że jedynie dialog i współpraca wszystkich interesariuszy może doprowadzić do stworzenia skutecznego i sprawnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którego kluczowym beneficjentem będzie środowisko naturalne, a zatem i całe społeczeństwo.

Z poważaniem,

 

 

Zobacz: Pełna treść pisma organizacji do Ministra Jacka Ozdoby ws. konferencji uzgodnieniowej dot. ustawy o ROP

Najnowsze artykuły

Komentarz ZPP w sprawie zapowiedzi wprowadzenia „Tarczy Antyinflacyjnej”

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował dzisiaj plan wprowadzenia Tarczy Antyinflacyjnej. Ma ona składać się przede wszystkim z szeregu czasowych obniżek podatków, głównie VATu i akcyzy. Inicjatywa obniżki obciążeń w związku z rosnącą inflacją jest w przekonaniu ZPP godna poparcia. Zgodnie z danymi GUS w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, wzrost cen wyniósł aż 6,8%. Jest to rekordowo wysoki poziom, niespotykany od wielu lat…

Memorandum ZPP w sprawie funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

Każda osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jest zobowiązana do dokonania wpisu we właściwym rejestrze. W naszym kraju istnieją dwa rejestry, do których wpisywani są przedsiębiorcy – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). To do jakiego rejestru zobowiązany będzie uzyskać wpis przedsiębiorca zależy od formy prawnej w jakiej podjął aktywność ekonomiczną…

Komentarz ZPP ws. możliwości rozwoju sektora fintech w Polsce

Warszawa, 23 listopada 2021 r. Komentarz ZPP ws. możliwości rozwoju sektora fintech w Polsce Fintech, czyli nowe technologie i innowacje w obszarze usług finansowych, odgrywają bezprecedensową rolę w transformacji sektora finansowego oraz rozwoju gospodarki cyfrowej na całym świecie. Rozwiązania z tego zakresu obejmują różnorodne usługi, takie jak bramki płatności, płatności odroczone, faktoring, crowdfunding, czy kantory […]

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook