szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Plusy Ujemne: Rozszerzenie działania e-receptUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, Rozwój cyfryzacji usług medycznych, weszła w życie 7 września 2019 r.

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Łukasz Szumowski

Ministerstwo: Zdrowia

Opis ustawy:

Ustawa wprowadza pakiet rozwiązań cyfrowych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających lekarzom pracę i dających większe możliwości pacjentom.

Plusy: 

+ Wydłużenie czasu ważności e-recepty z 30 dni do 1 roku,

+ Unifikacja e-recepty z receptą transgraniczną. Polska elektroniczna recepta będzie mogła zostać zrealizowana w innych krajach UE,

+ Pracownicy opieki zdrowotnej będą mogli podpisywać e-recepty i e-skierowania, wyręczając w ten sposób lekarzy,

+ Zwiększona zostaje funkcjonalność Indywidualny Kont Pacjenta. Przez IKP będzie można złożyć deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy przejrzeć własne badania laboratoryjne,

+ Zwiększeniu ulega ilość podmiotów przez który można autoryzować dostęp do IKP.

Minusy:

Brak


Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne 

Fot. rawpixel/pixabay.com

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. programów wsparcia dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami drugiej fali epidemii

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że proponowany przez rządzących pakiet działań wspierających biznes w trakcie drugiej fali epidemii koronawirusa jest rozsądny i adekwatny – w tej chwili – do zagrożenia. Apelujemy jednocześnie o jak najszybsze uruchomienie zapowiedzianych instrumentów oraz o dostosowywanie na bieżąco skali pomocy do rozmiarów i czasu trwania ograniczeń wynikających z przeciwdziałania rozwojowi pandemii…

Stanowisko ZPP do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)  (druk nr 772) – regulacja pracy zdalnej podczas kwarantanny, zmiany w ustawie o RDS, wprowadzenie niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia rozwiązania w zakresie umożliwienia pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby, bądź mają łagodny przebieg na wykonywanie pracy zdalnej. Już dziś stosowaną praktyką w okresie powszechniejszej pracy zdalnej, jest wykonywanie obowiązków przez pracownika w momencie odbywania kwarantanny. Powyższe rozwiązanie stanowić zatem będzie uregulowanie stosowanej praktyki na rynku pracy…

Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie opiniuje Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na konieczność przyjęcia dokumentu Polityki Migracyjnej dla Polski oraz dalszych systemowych rozwiązań w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce cudzoziemców…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook