szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Plusy Ujemne: Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznychUstawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 11 marca 2019 r., wejdzie w życie 27 kwietnia 2019 r.

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Joachim Brudziński

Ministerstwo: Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opis ustawy: Ustawa mająca na celu implementację unijnej dyrektywy, której zadaniem jest stymulowanie napływu do Unii Europejskiej, w tym do Polski, wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, a w szczególności naukowców oraz studentów.

Plusy: 

+ Możliwość korzystania przez cudzoziemców z mobilności studenta przez okres do 360 dni.

+ Możliwość udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu umożliwienia studentom oraz naukowcom poszukiwania na terytorium Polski pracy lub założenia działalności gospodarczej. Zezwolenie wydawane będzie po zakończeniu studiów lub badań naukowych, jednorazowo na okres 9 miesięcy.

Minusy:

– Nieprzyjęcie regulacji dotyczących ułatwień do przyjmowania młodzieży szkolnej uczestniczącej w wymianie szkolnej oraz przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia pracy w charakterze au pair. Państwa członkowskie miały swobodę w tej zakresie a Polska nie skorzystała z możliwości implementowania tej części dyrektywy.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne 

 

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook