Poprawa warunków dla firm

Celem działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczajacych wymagania Unii Europejskiej, a tym samym wyrównania szans konkurencyjnych między polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

ZPP powstał jako niezgoda na to, że 99,8% firm w Polsce, które zatrudniają ¾ Polaków i wytwarzają 67% PKB musi działać w nieprzyjaznym dla siebie otoczeniu prawnym. 

Doświadczenie pokazuje, że tylko presja zorganizowanych grup oraz opinii publicznej może pozytywnie wpływać na decyzje rządzących polityków. Sami z siebie nie zrobią nic. 

Mamy znaczące sukcesy w tej dziedzinie!

Prowadzimy:

  • monitoring procesu legislacyjnego w zakresie interesów przedsiębiorców,
  • akcje i kampanie na rzecz konkretnych, korzystnych rozwiązań dla firm w Polsce,
  • lobbing dobrych rozwiązań i działania na rzecz uwolnienia polskich przedsiębiorstw z pęt biurokracji i pogmatwanego prawa – bezpośrednio do decydentów oraz za pośrednictwem mediów i Internetu,
  • działania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,
  • działania i akcje edukacyjne skierowane do liderów opinii publicznej, społeczeństwa oraz młodzieży.

Dołącz do walki o poprawę warunków prawno-instytucjonalnych dla sektora MSP w Polsce!

Dołącz do nas!

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców