szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

PROKURATOR POTWIERDZA ZARZUTY ZPP ALE ŚLEDZTWA NIE BĘDZIE Z POWODU PRZEDAWNIENIAW dniu 25 kwietnia 2013 roku Jarosław Szklarczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie – wobec przedawnienia karalności.

W obszernym 19 stronicowym uzasadnieniu Prokurator nie zakwestionował żadnego z zarzutów podniesionych przez ZPP i można uznać, że podziela nasze “zdumienie” różnorodną twórczością legislacyjną urzędników Ministerstwa Finansów.

“Analiza zawiadomienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – pisze prokurator Jarosław Szklarczyk – prowadzi do wniosku, że opisywane w nim zachowania urzędników Ministerstwa Finansów polegające na redagowaniu rozporządzeń i zarządzeń podatkowych Ministra Finansów w sposób niedbały, nielogiczny i niespójny i umożliwiający niektórym podatnikom korzystanie z nienależnych ulg i zwolnień podatkowych, luk w prawie oraz popełnianie oszustw podatkowych i uszczuplanie w ten sposób dochodów Skarbu Państwa miały miejsce w okresie od 30 grudnia 1989r. do 30 maja 2005r.

Ewentualne niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, jakimi są urzędnicy Ministerstwa Finansów mogą natomiast wyczerpywać znamiona przestępstwa opisanego w art. 231 par.1 k.k. zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.”

Według Prokuratora Jarosława Szklarczyka przedawnienie ostatniego z opisanych w zawiadomieniu czynów nastąpiło w dniu 30 maja 2010.

Postanowienie Prokuratora jest obecnie przedmiotem analizy Prawników ZPP i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja czy będziemy się odwoływać od tej decyzji.

Pełny dokument można pobrać poniżej:

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook