• PL
 • EN
 • szukaj

  Aktualności

  PROKURATOR POTWIERDZA ZARZUTY ZPP ALE ŚLEDZTWA NIE BĘDZIE Z POWODU PRZEDAWNIENIA  W dniu 25 kwietnia 2013 roku Jarosław Szklarczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie – wobec przedawnienia karalności.

  W obszernym 19 stronicowym uzasadnieniu Prokurator nie zakwestionował żadnego z zarzutów podniesionych przez ZPP i można uznać, że podziela nasze “zdumienie” różnorodną twórczością legislacyjną urzędników Ministerstwa Finansów.

  “Analiza zawiadomienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – pisze prokurator Jarosław Szklarczyk – prowadzi do wniosku, że opisywane w nim zachowania urzędników Ministerstwa Finansów polegające na redagowaniu rozporządzeń i zarządzeń podatkowych Ministra Finansów w sposób niedbały, nielogiczny i niespójny i umożliwiający niektórym podatnikom korzystanie z nienależnych ulg i zwolnień podatkowych, luk w prawie oraz popełnianie oszustw podatkowych i uszczuplanie w ten sposób dochodów Skarbu Państwa miały miejsce w okresie od 30 grudnia 1989r. do 30 maja 2005r.

  Ewentualne niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, jakimi są urzędnicy Ministerstwa Finansów mogą natomiast wyczerpywać znamiona przestępstwa opisanego w art. 231 par.1 k.k. zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.”

  Według Prokuratora Jarosława Szklarczyka przedawnienie ostatniego z opisanych w zawiadomieniu czynów nastąpiło w dniu 30 maja 2010.

  Postanowienie Prokuratora jest obecnie przedmiotem analizy Prawników ZPP i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja czy będziemy się odwoływać od tej decyzji.

  Pełny dokument można pobrać poniżej:

  Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

  Najnowsze artykuły

  W Kijowie odbyła się konferencja „Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’24”

  23 maja 2024 r. w Kijowie odbyła się konferencja „Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’24”…

  Stanowisko ZPP do zmian w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako: „KPO”) przedkładamy nasze uwagi i propozycje zmian w rewizji KPO z prośbą o ich analizę oraz uwzględnienie

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej jako: „ZPP”), w nawiązaniu do przyjętej uchwały Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako: „KPO”) niniejszym przedkłada uwagi i propozycje zmian w rewizji KPO. ZPP brało aktywny udział w procesie konsultacyjnym KPO w 2021 roku. Nasza organizacja już wtedy zwracała uwagę na konieczność dokonania korekt, w szczególności w kluczowych sektorach takich jak energetyka, polityka zdrowotna, transformacja cyfrowa czy elektromobilność i neutralność technologiczna w transporcie.

  Memorandum ZPP: 20 lat Polski w Unii Europejskiej

  Polska do 1989 r. pozostając w strefie wpływów ZSRR była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – organizacji powołanej w 1949 r. w Moskwie, która miała na celu współpracę gospodarczą państw Bloku Wschodniego. Jednak przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku był w naszym kraju i w całym regionie okresem zmian politycznych i gospodarczych oraz początkiem naszych europejskich aspiracji. Polacy po raz pierwszy od rozpoczęcia II Wojny Światowej mogli podjąć samodzielną decyzję o swojej przyszłości i zaczęli spoglądać w kierunku zachodnim w celu nawiązania współpracy ze znacznie zamożniejszymi sąsiadami.

  Dla członków ZPP

  Nasze strony

  Subskrybuj nasze newslettery