szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Raport WEI: Ukraińska imigracja do Polski w kontekście sytuacji na rynku pracy18.10.2017

 

Raport WEI: Ukraińska imigracja do Polski w kontekście sytuacji na rynku pracy


Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami demograficznymi. Liczba urodzeń w żadnym kraju europejskim nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, co ma bardzo logiczną konsekwencję – w ciągu najbliższych lat Europa będzie stopniowo się wyludniać. Problem ten dotyczy również Polski, a wręcz jest w naszym kraju szczególnie widoczny, nasilony i potencjalnie może mieć wiele negatywnych skutków.

Warsaw Enterprise Institute w opracowanym wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej raporcie „Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy” bada zjawisko imigracji i jej wpływ w kontekście sytuacji na rynku pracy. Bieżąca sytuacja polityczna i gospodarcza sprawiła, że przed Polską otworzyło się źródło imigrantów skorych do podejmowania zatrudnienia i bardzo łatwo asymilujących się ze względu na bliskość kulturową. Chodzi o obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski licznie, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i politycznych. Szacuje się, że jest ich w Polsce około miliona, chociaż wedle wszelkiego prawdopodobieństwa i analizy liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi można w tej chwili mówić prawdopodobnie o jeszcze większej liczbie. Pracują oni w Polsce ciężko, nie tylko zarabiają na utrzymanie i konsumpcję.

Niestety, nie sposób nie spostrzec, że Polska przegapiła ogromną szansę, którą miała do 2017 roku. Dopóki Ukraińców obowiązywał ruch wizowy do Unii Europejskiej, Polska była dla nich naturalnym pierwszym wyborem miejsca do emigracji – bliska geograficznie i kulturowo, a jednocześnie o wiele lepiej rozwinięta gospodarczo. Niestety, decydenci nie zdążyli w tym sformułować jednolitej polityki obejmującej kwestię absorpcji imigrantów.  Zapominano, że w warunkach tak poważnego kryzysu oraz tak dużej grupy chętnych do przyjazdu i podjęcia pracy imigrantów kluczowa jest, „przepustowość” państwowego aparatu administracyjno-biurokratycznego. Szansa dziejowa została zatem przegapiona – jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to próbować podjąć konkurencję z państwami Europy Zachodniej oraj krajami regionu. Jest to niezbędne, by w dłuższej perspektywie utrzymać trend licznej imigracji ukraińskiej do Polski.

Z tego też względu Warsaw Enterprise Institute proponuje maksymalne uproszczenie procedur dotyczących legalizacji pracy Ukraińców w Polsce oraz powstrzymywanie się przed procedowaniem zmian legislacyjnych, jakkolwiek utrudniających zatrudnianie obywateli Ukrainy. Ponadto postulujemy wprowadzenie szerokiej abolicji obejmującej wszystkich Ukraińców pracujących w tym momencie na terytorium Polski – duża część z nich bowiem jest zatrudniona nielegalnie. Proponujemy także, by urzędy pracy przejęły część inicjatywy i próbowały łączyć potrzebujących pracowników, przedsiębiorców z chętnymi do przyjazdu do Polski Ukraińcami – w kontekście bieżącej sytuacji na rynku pracy wydaje się to rozwiązaniem bardzo potrzebnym.


Raport WEI: Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy

Najnowsze artykuły

Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem.

Komentarz ZPP ws. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

Spółki komandytowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika z dwóch głównych czynników. Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w dużej mierze w formie spółek osobowych, co wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Ponadto, w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie występuje w jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania…

Rząd z wyłącznie powodów ideologicznych likwiduje dwa dochodowe działy produkcji rolnej w Polsce. Nasze rynki przejmą głównie „postępowi, prozwierzęcy i współodczuwający” Duńczycy i Niemcy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytycznie ocenia plan ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zakazu uboju rytualnego oraz możliwości odbierania zwierząt przez organizacje społeczne oraz nadanie im prawa do wejścia na teren nieruchomości bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Dział hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego w istocie niczym się nie różnią od innych działów przemysłowej produkcji zwierząt i ich likwidacja ma charakter wyłącznie ideologiczny. W nowym raporcie ZPP podaje także dane dot. hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook