• PL
 • EN
 • szukaj

  Aktualności

  Stanowisko ZPP  14.01.2015

  Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczące projektu zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk 2516)

  Nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma na celu ograniczenie praw wierzyciela do wolnego wyboru uznanego przez siebie komornika. Projekt nowelizacji wpływa również negatywnie na zasadę konkurencyjności oraz narusza zasadę swobody działalności gospodarczej.

  W ocenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zaproponowane zmiany w tym przedmiocie są niecelowe i nieuzasadnione.

  W obecnie obowiązujących przepisach wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza sprawami o egzekucję z nieruchomości oraz w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie to, podobnie jak zasada, iż rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, zaś w rewirze może działać więcej niż jeden komornik odzwierciedla w sposób prawidłowy prawa wyboru przez wierzyciela komornika oraz zasadę konkurencji między komornikami.

  Należy zauważyć, że wprowadzenie ograniczeń obligujących komornika do odmowy wszczęcia egzekucji w sytuacjach kiedy:

  a) „wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 2 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35% oraz,

  b) „wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 5 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40%”, doprowadzi do sytuacji, gdzie mali i średni przedsiębiorcy, posiadający wierzytelności mniej atrakcyjne dla sprawdzonych komorników, niż duże przedsiębiorstwa, będą skazani na korzystanie z usług komorników najmniej przedsiębiorczych tj. mających małą ilość spraw oraz niską skuteczność egzekucyjną.

  W związku z powyższym uważamy, że niezbędne jest przeanalizowanie sytuacji wierzycieli, którzy prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa pod kątem negatywnych skutków związanych z wprowadzeniem niniejszej nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

  Z poważaniem,
  Cezary Kaźmierczak
  Prezes ZPP

  Stanowisko do pobrania.

  Najnowsze artykuły

  W Kijowie odbyła się konferencja „Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’24”

  23 maja 2024 r. w Kijowie odbyła się konferencja „Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’24”…

  Stanowisko ZPP do zmian w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako: „KPO”) przedkładamy nasze uwagi i propozycje zmian w rewizji KPO z prośbą o ich analizę oraz uwzględnienie

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej jako: „ZPP”), w nawiązaniu do przyjętej uchwały Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako: „KPO”) niniejszym przedkłada uwagi i propozycje zmian w rewizji KPO. ZPP brało aktywny udział w procesie konsultacyjnym KPO w 2021 roku. Nasza organizacja już wtedy zwracała uwagę na konieczność dokonania korekt, w szczególności w kluczowych sektorach takich jak energetyka, polityka zdrowotna, transformacja cyfrowa czy elektromobilność i neutralność technologiczna w transporcie.

  Memorandum ZPP: 20 lat Polski w Unii Europejskiej

  Polska do 1989 r. pozostając w strefie wpływów ZSRR była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – organizacji powołanej w 1949 r. w Moskwie, która miała na celu współpracę gospodarczą państw Bloku Wschodniego. Jednak przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku był w naszym kraju i w całym regionie okresem zmian politycznych i gospodarczych oraz początkiem naszych europejskich aspiracji. Polacy po raz pierwszy od rozpoczęcia II Wojny Światowej mogli podjąć samodzielną decyzję o swojej przyszłości i zaczęli spoglądać w kierunku zachodnim w celu nawiązania współpracy ze znacznie zamożniejszymi sąsiadami.

  Dla członków ZPP

  Nasze strony

  Subskrybuj nasze newslettery