szukaj

Aktualności

Stanowisko ZPP14.01.2015

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczące projektu zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk 2516)

Nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma na celu ograniczenie praw wierzyciela do wolnego wyboru uznanego przez siebie komornika. Projekt nowelizacji wpływa również negatywnie na zasadę konkurencyjności oraz narusza zasadę swobody działalności gospodarczej.

W ocenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zaproponowane zmiany w tym przedmiocie są niecelowe i nieuzasadnione.

W obecnie obowiązujących przepisach wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza sprawami o egzekucję z nieruchomości oraz w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie to, podobnie jak zasada, iż rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, zaś w rewirze może działać więcej niż jeden komornik odzwierciedla w sposób prawidłowy prawa wyboru przez wierzyciela komornika oraz zasadę konkurencji między komornikami.

Należy zauważyć, że wprowadzenie ograniczeń obligujących komornika do odmowy wszczęcia egzekucji w sytuacjach kiedy:

a) „wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 2 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35% oraz,

b) „wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 5 000 spraw, a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40%”, doprowadzi do sytuacji, gdzie mali i średni przedsiębiorcy, posiadający wierzytelności mniej atrakcyjne dla sprawdzonych komorników, niż duże przedsiębiorstwa, będą skazani na korzystanie z usług komorników najmniej przedsiębiorczych tj. mających małą ilość spraw oraz niską skuteczność egzekucyjną.

W związku z powyższym uważamy, że niezbędne jest przeanalizowanie sytuacji wierzycieli, którzy prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa pod kątem negatywnych skutków związanych z wprowadzeniem niniejszej nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Z poważaniem,
Cezary Kaźmierczak
Prezes ZPP

Stanowisko do pobrania.

Dla członków ZPP

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery