szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiWarszawa, 1 maja 2020 r.

 

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów (Projekt z dnia 30 kwietnia 2020 r. godz. 8.15) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest dokumentem, którego treść w zasadniczej części powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza jednak zniesienie niektórych ograniczeń lub zakazów, czy zmniejszenia skali ograniczeń, wpisujących się w większości w II etap, zapowiedzianego wcześniej planu „odmrażania” gospodarki.

Główne założenia Rozporządzenia zakładają:

  1. Wznowienia od dnia 4 maja 2020 r. prowadzenia działalności w zakresie usług hotelarskich a także m.in. muzeów czy bibliotek. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym ograniczenia w prowadzeniu tych działalności obowiązywały bezterminowo.

  2. Przywrócenie po dniu 3 maja 2020 r. działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub usług powyżej 2000 m2 innej niż ta, która była dopuszczona na podstawie dotychczasowego rozporządzenia, przy jednoczesnym ograniczaniu liczby osób do 1 osoby na 15 m2 powierzchni, na której jest dokonywana sprzedaż lub świadczone są usługi. Zasada ta dotyczy zarówno obiektu handlowego tzw. galerii, jak i pojedynczego sklepu. W projektowanym rozporządzeniu zakłada się jednak dalszy zakaz prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

  3. Po dniu 3 maja 2020 r. planuje się przywrócenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Ponadto rozporządzenie zmniejsza ograniczenia w kwestii konieczności poddania się kwarantannie osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, a także uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym od dnia 4 maja 2020 r. Łagodzi się również ograniczenia liczby osób uczestniczących w kulcie religijnym. Umożliwia się korzystanie z rowerów miejskich. Zrezygnowano z tzw. godzin dla seniorów. Zaproponowane zmiany częściowo umożliwiają także działania w ramach sportu. Projekt rozporządzenia wyłącza się z obowiązku kwarantanny członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1568, 1901 i 2170 oraz z 2020r. poz. 284), w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia kierunek w postaci „odmrożenia” kolejnych dziedzin gospodarki i życia społecznego. W przedstawionym i omawianym w niniejszym stanowisku projekcie rozporządzenia, zastrzeżenia budzą jednak regulacje dot. działania obiektów gastronomicznych na terenie galerii oraz w obiektach hotelowych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rozwoju dla Hoteli i innych miejsc noclegowych z dnia 28.04.2020 r.1, rekomendowane jest wyłączenie z użytkowania jedynie pomieszczeń w hotelach takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Wytyczne uwzględniają możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa, a co najważniejsze dopuszczają funkcjonowanie restauracji i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów. Działanie powyższych ma być wg rekomendacji GIS możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Rekomendacje uwzględniają jednak zakaz organizowania posiłków w formie bufetu. GIS dopuszcza zatem możliwość serwowania posiłków dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.

Biorąc pod uwagę powyższe, niezasadnym pozostaje całkowite ograniczenie funkcjonalnie stacjonarnych obiektów gastronomicznych zarówno na terenie obiektów hotelowych jak i galerii handlowych, gdzie możliwe jest zastosowanie analogicznych rozwiązań.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rekomenduje dopuszczenie do działania po dniu 3 maja 2020 r. obiektów gastronomicznych na terenie galerii handlowych oraz obiektów hotelowych z wyłączeniem bufetów. Obsługa gości powinna zostać dopuszczona przy stolikach. Działanie te pozostają zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są również zgodnie z rekomendacjami działania w zakresie zapobiegania i ograniczenia koronawirusa w sektorze hotelarskim oraz w sektorze gastronomicznym opracowanych przez ZPP we współpracy z przedstawicielami branż.

Ponadto, ZPP zaznacza, że niezasadnym jest dalsze utrzymywanie zakazu prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej, innej niż w ograniczone w § 8 Rozporządzenia, na wyspach handlowych. Zasady funkcjonowania wysp powinny pozostać analogiczne jak dla straganów. Uwarunkowania prowadzenia działalności na tych obiektach są porównywalne. Nie znajduje się zatem uzasadnienia, dla dalszego ograniczania działania wspomnianych wysp.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie rekomenduje jak najszybsze wdrożenie kolejnych etapów tzw. „odmrażania” gospodarki przy zachowaniu właściwych działań minimalizujących ryzyko zarażenia koronawirusem. Wytyczne te dla poszczególnych, ograniczonych branż, ZPP przedstawił w rekomendacjach dostępnych na stronie: https://zpp.net.pl/projekty/covid-19/ .

 

1.05.2020 Stanowisko ZPP do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

fot. geralt / pixabay.com

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook