szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.

 

Stanowisko ZPP w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

 

27 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego ustanowienie wskaźnika waloryzacji na rok 2021 na poziomie ustawowego minimum, które wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Szacuje się, że emerytury efektywnie wzrosną o 3,84 proc., a koszt waloryzacji wyniesie 9,6 mld złotych.

ZPP popiera propozycję ustanowienia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2021 r. na poziomie ustawowego minimum. Natomiast, jesteśmy gotowi przyjąć wyższy wskaźnik waloryzacji pod warunkiem, że zostaną podjęte środki mające na celu reformę systemu emerytalnego.

Postulujemy rewizję dotychczasowych punktowych działań w zakresie zwiększenia wysokości realnych świadczeń emerytalnych poprzez rewizję trzynastej czy czternastej emerytur na rzecz ustanowienia poziomu minimalnej emerytury w oparciu o pewien procent średniego wynagrodzenia. Przypominamy, że koszt wypłaty trzynastki i czternastki dla 9,8 mln osób uprawnionych do świadczeń wyniesie ok. 24 mld złotych. Zatem przewyższa on ponad dwukrotnie koszt waloryzacji emerytur. W związku z tym apelujemy o przyjęcie systemowych rozwiązań pozwalających na zniwelowanie problemu niskich emerytur w Polsce.

W dłuższym okresie postulujemy wprowadzenie emerytury obywatelskiej, która była i pozostaje elementem szeregu opracowań ZPP. Jest to koncepcja zakładająca powszechne emerytury i renty gwarantowane przez państwo i tworząca prosty system zaopatrzeniowy. Państwo, jako reprezentant wszystkich, powinno zapewnić świadczenia na minimalnym, ale uczciwym poziomie. Świadczenia emerytalne czy rentowe powinny równać się kwocie odpowiadającej minimum socjalnemu. Wówczas możliwa będzie likwidacja skomplikowanego systemu ubezpieczeń społecznych z czterema składkami i wysokimi kosztami pracy, co posłuży częściowej reformie finansów publicznych. Wysokość świadczenia gwarantowanego przez państwo, powiązanego z kosztami minimum socjalnego, będzie przewyższać obecnie gwarantowane świadczenie z systemu powszechnego, które plasuje się na poziomie połowy płacy minimalnej.

Kontrakt emerytalny jest jednym z ważniejszych kontraktów, jakie państwo zawiera z obywatelem. Czynniki demograficzne będą jednak stanowić ogromne wyzwanie dla systemu emerytalnego i świadczeń socjalnych. Zgodnie z danymi Eurostatu, w ciągu najbliższej dekady populacja Polski zmniejszy się o prawie milion osób, a do 2050 r. spadnie o kolejne 2,8 mln. Eurostat przewiduje również, że wskaźnik obciążenia demograficznego, pokazujący stosunek liczby osób w wieku 65 lat i starszych do liczby osób w wieku produkcyjnym (od 15 do 64 lat), wzrośnie z 27,5 proc. w 2020 r. do 52,2 proc. w 2050 r. Mając na uwadze powyższe kwestie, ZPP apeluje o myślenie o sprawach dotyczących systemu emerytalnego w perspektywie dłuższej niż kadencyjna.


12.08.2020 Stanowisko ZPP w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

 

Fot. skyradar/pixabay.com

Najnowsze artykuły

Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem.

Komentarz ZPP ws. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

Spółki komandytowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika z dwóch głównych czynników. Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w dużej mierze w formie spółek osobowych, co wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Ponadto, w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie występuje w jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania…

Rząd z wyłącznie powodów ideologicznych likwiduje dwa dochodowe działy produkcji rolnej w Polsce. Nasze rynki przejmą głównie „postępowi, prozwierzęcy i współodczuwający” Duńczycy i Niemcy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytycznie ocenia plan ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zakazu uboju rytualnego oraz możliwości odbierania zwierząt przez organizacje społeczne oraz nadanie im prawa do wejścia na teren nieruchomości bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Dział hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego w istocie niczym się nie różnią od innych działów przemysłowej produkcji zwierząt i ich likwidacja ma charakter wyłącznie ideologiczny. W nowym raporcie ZPP podaje także dane dot. hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook