szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP ws. projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 14 maja 2020 r. oraz aktualnych Wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w PolsceWarszawa, 15 maja 2020 r.

 

Stanowisko ZPP ws. projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 14 maja 2020 r. oraz aktualnych Wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia kolejny krok na drodze odmrażania polskiej gospodarki. Otwarcie branży gastronomicznej jest długo oczekiwanym przez wszystkich przedsiębiorców oraz konsumentów działaniem.

Po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 14 maja 2020 r. pragniemy zaznaczyć, że należy bez zbędnej zwłoki odmrażać kolejne zamknięte branże przy zachowaniu odpowiednich działań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nie znajduje także uzasadnienia dla nie odmrożenia od 18 maja br. działalności salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z). Rola tej działalności jest zbliżona do odmrożonej tzw. branży beauty w postaci np. salonów manicure. Działalność salonów tatuażu i piercingu jest źródłem jedynego utrzymania licznej grupy przedsiębiorców. Zachowanie odpowiednich środków zapobiegawczych pozwoli funkcjonować branży minimalizując ryzyko epidemiologiczne. Już dziś zakłady te spełniają wysokie normy bezpieczeństwa sanitarnego i higienicznego. Pracownicy tej branży są gotowi i kompetentni do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W zakresie pozostałych zapisów, ZPP nie zgłasza generalnych uwag, zaznaczając, że powinny być monitowane i analizowane kolejne kroki mogące dalsze ograniczenia luzować. Jednocześnie, apelujemy o rozważenie utrzymywania dalszych ograniczeń jedynie lokalnie, na obszarach powiatów, w których występują ogniska koronawirusa.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, ponownie przeanalizował także Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i GIS. Pozytywnie oceniając katalog zaleceń, zwracamy uwagę, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej powinni stosować jak najszerszy zakres wytycznych, jednak w granicach swoich możliwości. Tym samym apelujemy o stosowanie pewnej elastyczności odnośnie wymogów stosowania przedstawionych Wytycznych. Innymi słowy, stosowanie wybranych lub całości narzędzi powinno pozostać w jak najszerszej gestii właścicieli lokali oraz ich pracowników, którzy już dziś kierują się najwyższą troską o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego klientów oraz swoich pracowników.

Zwracamy także uwagę, na następujące kwestie:

  1. W przypadku lokali, gdzie wydawanie zamówień odbywa się na tacach, postulujemy umożliwienie gościom także samodzielnego odbierania zamówień na tacach i zaniesienia ich do stolika. Tace po zebraniu przez obsługę lokalu byłyby następnie czyszczone. Chodzenie pracowników miedzy stolikami w poszukiwaniu gości tworzy zbędne ryzyko niż bezdotykowe zabranie tacy przez gościa i zaniesienie do wybranego stolika. Rozwiązane to odnosi się np. do restauracji szybko obsługowych.

  2. Odnośnie rekomendacji ustalenia „stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,” proponujemy dopisanie „o ile jest to możliwe”. Przedsiębiorcy z branży już dziś dzielą zmiany, jednak w restauracjach zdarza się brak możliwości ustawienia tak grafiku, żeby zmiany były stałe. Wielu pracowników może pracować tylko w określonym czasie (np. matki, które muszą odebrać dzieci z przedszkola, studenci). Dla nich konieczność w narzuconych przez firmy godzinach pracy oznaczałaby konieczność rezygnacji z pracy.

15.05.2020 Stanowisko ZPP ws. projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 14 maja 2020 r. oraz aktualnych Wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Fot. NickyPe / pixabay.com

Najnowsze artykuły

Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem.

Komentarz ZPP ws. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

Spółki komandytowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika z dwóch głównych czynników. Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w dużej mierze w formie spółek osobowych, co wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Ponadto, w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie występuje w jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania…

Rząd z wyłącznie powodów ideologicznych likwiduje dwa dochodowe działy produkcji rolnej w Polsce. Nasze rynki przejmą głównie „postępowi, prozwierzęcy i współodczuwający” Duńczycy i Niemcy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytycznie ocenia plan ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zakazu uboju rytualnego oraz możliwości odbierania zwierząt przez organizacje społeczne oraz nadanie im prawa do wejścia na teren nieruchomości bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Dział hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego w istocie niczym się nie różnią od innych działów przemysłowej produkcji zwierząt i ich likwidacja ma charakter wyłącznie ideologiczny. W nowym raporcie ZPP podaje także dane dot. hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook