Szkolenie z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

UCZESTNICY O SZKOLENIU:

“Szkolenie oceniam bardzo dobrze. Prezentowane zagadnienia dały mi możliwość uporządkowania dotychczasowej wiedzy z zakresu stanowienia prawa unijnego. Miejsce szkolenia było bardzo korzystne ze względów komunikacyjnych, a kameralna atmosfera podczas całego szkolenia wręcz zachęcała do bieżącego zadawania pytań i wyjaśniania wszystkich niejasności” – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

“Gratuluję bardzo udanego szkolenia. Bardzo dobra prezentacja, merytorycznie wyczerpująca, przekazana przystępnym językiem. Dawno nie miałem okazji brać udziału w tak perfekcyjnym szkoleniu. Dziękuję”PlasticsEurope Polska.

***

Zapraszamy do udziału w sesji szkoleniowej poświęconej zawiłościom procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, podczas której rozłożymy na czynniki pierwsze mechanizmy kształtujące polityki mające wpływ na miliony obywateli UE.

Ogłaszamy, że trwają zapisy na kolejne szkolenie, które odbędzie się już 20 czerwca 2024 roku!

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem: o.zaboklicka@zpp.net.pl.

***

DATA: 20 czerwca 2024 r.

MIEJSCE: Warszawa

 

NASI TRENERZY:

Piotr Maciej Kaczyński 
Trener certyfikowany przez Instytucje Europejskie

Szkoleniowiec certyfikowany przez instytucje europejskie; przeszkolił m.in. ponad 1,500 urzędników i asystentów parlamentarnych w instytucjach UE (Komisja, Parlament, Rada, wyspecjalizowane agencje), w tym m.in. szkolił urzędników administracji publicznej w Bułgarii przed prezydencją tego kraju w Radzie UE (2018). Tematyka szkoleń w instytucjach UE obejmuje m.in.: legislację w UE, procedury zwykłą i specjalne stanowienia prawa, w tym symulacje trylogów, wstęp do instytucji Unii Europejskiej, przygotowanie poprawek w Parlamencie Europejskim, regulamin Parlamentu, lepsze stanowienie prawa (better regulation), stosunki Komisja Europejska-Parlament Europejski, władztwo Parlamentu Europejskiego, polityki publiczne Unii Europejskiej, funkcjonowanie Rady Unii i prowadzenie grupy roboczej Rady, symulacje negocjacji międzyinstytucjonalnych (trylogi) i inne. Szkolił także przedstawicieli przedsiębiorstw (Warszawa i Bruksela), organizacji pozarządowych, polityków i media z szeroko rozumianej tematyki europejskiej współpracując między innymi z KPMG i ZPP. Wśród partnerów są/byli m.in. Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Warszawie, Parlament Europejski – Przedstawicielstwo w Polsce, Fundacja Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Gazety Wyborczej, Polska Fundacja Roberta Schumana, Fundacja My Obywatele UE, VoteWatch (Bruksela), ENOP (Bruksela) i inne.

Piotr Maciej Kaczyński jest również publicystą (Onet.pl, Gazeta Wyborcza, Euractiv.com, Balkan Insight i inne) oraz ekspertem Fundacji im. Bronisława Geremka w Warszawie i współpracownikiem European Institute of Public Administration w Maastricht (od 2014). W przeszłości analityk Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie (2004-7), badacz w Centre for European Policy Studies w Brukseli (2007-12) oraz doradca w Parlamencie Europejskim (2012-14).

Agata Boutanos
Komunikacja strategiczna, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

Agata Boutanos specjalizuje się w doradztwie z zakresu komunikacji strategicznej członkom Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) odpowiadając za działalność Przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej w Brukseli. Na przestrzeni piętnastu lat pracy w środowisku europejskim zajmowała się określeniem wpływu polityk na działalność biznesową i przekładaniu potrzeb podmiotów na skuteczne kampanie komunikacyjne.

Przed dołączeniem do ZPP zbudowała zespół Public Affairs w Polsce i Europie dla Tauron Polska Energia (TPE), aby później objąć stanowisko reprezentanta firmy w Brukseli jako Head of International and Government Affairs. Odpowiedzialna z ramienia TPE za komunikację strategiczną Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w Brukseli.

Od 2008 roku Agata pracowała z instytucjami UE i w sektorze prywatnym, w tym CEC Government Relations, w którym przewodziła praktyce Energii i Środowiska, Partner ds. Energii Polskiej Fundacji Kongres Gospodarczy przy Pracodawcach RP, oraz w Dow Corning jako European Government Affairs Associate w Brukseli.

Była aktywnym członkiem Eurelectric, AmCham EU, AmCham BE, European Chemical Industry Council, European Photovoltaics Industry Association, EUFORES, Lighting Europe and European Photonics Industry Consortium.  Wykształcenie akademickie w stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i prawie Unii Europejskiej.

 

CELE SZKOLENIA:

  1. Poznaj proces decyzyjny w Unii Europejskiej i zdobądź niezbędną wiedzę na temat instytucji europejskich, mechanizmów EU i kluczowych interesariuszy.
  2. Opanuj sztukę strategicznych insightów – kluczową w skutecznym zarządzaniu procesem decyzyjnym w UE dzięki umiejętności przewidywania, lepszemu zrozumieniu procesu i umiejętnemu zarządzaniu interesariuszami.
  3. Odkryj praktyczne strategie wdrażania, w tym budowanie sieci, wspieranie współpracy i doskonalenie kanałów komunikacji w kontekście procesu decyzyjnego w UE.
  4. Korzystaj z dobrodziejstw praktycznej nauki opartej na studiach autentycznych przypadków, zgłębiaj budowanie ról, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi i skuteczne narzędzia do prezentowania rozwiązań w scenariuszach decyzyjnych w UE.

 

AGENDA:

9:15-9:30 Powitalna kawa i herbata

9:30-11:00 Wprowadzenie do procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

11:00-11:15 Przerwa

11:15-12:15 Proces decyzyjny w Unii Europejskiej cz. 2

12:30-14:00 Lunch z gościem specjalnym

14:15-15:00 Narzędzia i przykłady oddziaływania

15:15-17:00 Kazus i praca w grupie