szukaj

Eksperci

Dariusz Działkowski

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki – Instytut Radioelektroniki, Zakład Telewizji. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i inżynierii oprogramowania.

Jest specjalistą w zakresie profesjonalnych systemów telewizyjnych, zna  doskonale polski rynek telekomunikacyjny oraz zagadnienia i problematykę sieci kablowych.

Jest aktywnym uczestnikiem współpracy z Izbami Gospodarczymi. Działa w Radach Konsultacyjnych, między innymi Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, na rzecz rozwoju rynku satelitarnego w Polsce. Jako ekspert rozwoju  nowych technologii, współpracujący i ustalający zasady wsparcia dla firm w zakresie telekomunikacji, energetyki i infrastruktury, wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą, wzbogacając stanowisko Izby w konsultacjach publicznych Ministerstwa Cyfryzacji.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery