szukaj

Eksperci

Jacek Kosiorek

Jest właścicielem Firmy KOMAX. Od końca lat 80 zajmuje się systemami telewizyjnymi oraz telekomunikacyjnymi w tym Telewizji kablowej, FTTH i TV-sat. W latach lat 90 pracował w Telewizji Kablowej Elektrim TV w Warszawie i nieprzerwanie do lat obecnych współpracuje z Operatorami Telekomunikacyjnymi. Od 2000 roku jest właścicielem Firmy KOMAX i prezesem firmy KOMAX.NET Sp. z o.o. Firma KOMAX zajmuje się projektowaniem, budową, serwisem oraz instalacjami sieci kablowych, głównie na terenie centralnej Polski, w tym nowymi technologiami FTTH. Jest Przewodniczącym Grupy Roboczej PIRC ds. instalacji teletechnicznych oraz współautorem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013 r.

Ekspert  nowych technologii, telekomunikacji  i teletechniki  w budynkach użyteczności publicznej takich jak biurowce, galerie handlowe, hotele, szkoły. Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery