szukaj

Eksperci

Krzysztof Kopeć

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zrzeszającego największe krajowe firmy farmaceutyczne, które gwarantują bezpieczeństwo lekowe Polski i rozwój gospodarczy kraju.

Ekspert w obszarze leków, refundacji leków i farmacji oraz prawa w tym zakresie. Był członkiem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia oraz pełnił funkcję naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w MZ. Pracował również w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, gdzie zajmował się prawnymi i regulacyjnymi aspektami rynku suplementów diety i FSMP.

Posiada doświadczenie w pracy z jednej z najbardziej prestiżowych międzynarodowych kancelarii prawnych – Linklaters. Ujęty w 2015 r. w rankingu Chambers Europe w kategorii Life Sciences – Poland – Associates to watch.

Jako polski ekspert brał udział w pracach grup roboczych UE ds. leków, był polskim delegatem w grupie Competent Authorities on Pricing and Reimbursement. Zajmował się kwestiami dotyczącymi legislacji oraz refundacji produktów leczniczych, także zakresie naruszeń patentów farmaceutycznych.

Członek Korpusu polskiej Prezydencji w 2011 r. będący w składzie delegacji krajowej uczestniczącej w koordynacji prac grup roboczych Rady Unii Europejskiej. Był także członkiem Zespół ds. Aktualizacji Wytycznych HTA w AOTMiT, brał udział w pracach nad „Wytycznymi oceny technologii medycznych wer. 3.0”.

Wykłada w ramach Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako członek Rady Społecznej Narodowej Debaty o Zdrowiu: „Wspólnie dla Zdrowia” zabiega, aby zwiększenie środków na opiekę zdrowotną do 6% PKB przełożyło się również na wzrost nakładów na refundację leków. Przekonuje, aby wydając pieniądze na refundację promować tych dostawców leków, którzy inwestują w Polsce.

Reprezentując krajowych producentów leków uczestniczył też aktywnie w dyskusji nad kształtem polityki lekowej państwa. Zabiegał o zapewnienie należnej roli krajowego przemysłu farmaceutycznego w tym dokumencie. W konsekwencji w “Polityce Lekowej Państwa na lata 2018-2022” znalazł się cały rozdział poświęcony branży farmaceutycznej w Polsce, a jej rozwój stał się jednym z celów wymienionych w tym przyjętym przez Rząd RP dokumencie.

Jako członek Rady i następnie Przewodniczący Rady Fundacji – Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL uczestniczył w pracach przygotowujących krajowych producentów leków do rozpoczęcia procesu serializacji leków.

Krzysztof Kopeć jest od 2018 r. członkiem zarządu Medicines for Europe. Medicines for Europe (dawniej EGA) reprezentuje firmy farmaceutyczne, które dostarczają najwięcej leków w Europie i są głosem branż leków generycznych, biologicznych równoważnych i o wartości dodanej. Portfel leków członków Medicines for Europe pokrywa 80% obszarów terapii w Europie, a przy tym chroni równowagę europejskich systemów opieki zdrowotnej dla przyszłych pokoleń.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery