szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Zmiany w Zarządzie ZPP04-07-2014

Dorota Wolicka i Marcin Nowacki zostali nowymi członkami Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W obecnym składzie Zarządu znajdują się: Cezary Kaźmierczak – prezes oraz wiceprezesi: Tomasz Pruszczyński, Dorota Wolicka i Marcin Nowacki.

To kolejna zmiana we Władzach ZPP. Przypominamy, że zmienili się członkowie Rady Nadzorczej, a na mocy postanowień Walnego Zgromadzenia ZPP członkowie Sądu Koleżeńskiego.

W Radzie Nadzorczej znajdują się: Robert Gwiazdowski – przewodniczący, Mariusz Pawlak – wiceprzewodniczący, oraz członkowie: Jolanta Wiśniewska, Zbigniew Sulewski oraz Dariusz Piekarski.

Nowymi członkami Sądu Koleżeńskiego zostali Bożena Głowacka i Jacek Czeladko. Dołączyli oni do Kamili Brzost.

Jednocześnie mamy przyjemność poinformować, że Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego na członka Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

Pismo_Ministerstwo Sprawiedliwości

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. wprowadzania nowych obciążeń dla przedsiębiorców

W 2020 roku staliśmy się świadkami bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Polska gospodarka po raz pierwszy od trzydziestu lat doświadczyła recesji. Potrzebujemy zatem silnego impulsu rozwojowego – tymczasem wprowadzane są jednak kolejne obciążenia dla przedsiębiorców. ZPP konsekwentnie postuluje dwunastomiesięczne moratorium na wszelkie nowe obciążenia – zarówno podatkowe, jak i regulacyjne…

Komentarz ZPP: Lockdown pogłębia problem z inwestycjami

Od lat wskazuje się, że strukturalnym problemem polskiej gospodarki jest niewystarczający udział inwestycji w tworzeniu PKB. Jednym z kluczowych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju było zwiększenie stopy inwestycji do poziomu 25 proc. PKB w roku 2020. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg działań mających stymulować wzrost nakładów na środki trwałe oraz badania i rozwój. W szczególności skoncentrowano się na stworzeniu systemu ulg zachęcających firmy do inwestowania…

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19. System ten miałby składać się m.in. z korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności, pomocy psychologicznej na zasadzie pierwszeństwa, czy też uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook