szukaj

Aktualności

Spotkanie założycielskie ZPP MałopolskaW dniu 20 kwietnia 2016 roku – decyzją komitetu założycielskiego, tj. lokalnych przedsiębiorców – powstała nowa organizacja, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Małopolska.

Cele, które stawia przed sobą ZPP Małopolska są zbieżne z tymi jakie od początku istnienia realizuje organizacja centralna, z tym, że ich katalog zostaje poszerzony o potrzeby lokalnego biznesu.

ZPP Małopolska w swoich działaniach będzie dążył do ułatwienia prowadzenia firm, poprzez:

  • Organizację cyklicznych szkoleń wspierających edukację i wiedzę przedsiębiorców z zakresu: finansów, doradztwa energetycznego, opracowywania strategii rozwojowych, aspektów prawnych, ubezpieczeń, pomocy unijnej, zamówień publicznych, sukcesji w firmie, budownictwa, pozyskiwania inwestorów etc.
  • Realizację programu +500, pomagającego realnie zmniejszych obciążenia dla przedsiębiorców
  • Dostęp w ramach członkostwa do porad prawnych z każdej dziedziny – projekt Prawnik 24h/7
  • Negocjowanie dla Członków ZPP Małopolska rabatów z zakresu prowadzenia działalności oraz zdrowia i kwestii emerytalnych (prywatne pakiety)
  • Organizowanie konferencji z udziałem znanych postaci życia gospodarczego i politycznego
  • Budowanie i zwiększanie świadomości mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Najnowsze artykuły

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. gospodarki cyfrowej ws. projektu ustawy wolnościowej – powielanie rozwiązań już procedowanych na poziomie UE grozi chaosem prawnym

W październiku zeszłego roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w konsultacjach projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych powszechnie znanej jako ustawy wolnościowej. W naszym stanowisku wytłumaczyliśmy, dlaczego uważamy wprowadzanie takich przepisów za zły pomysł. Do najważniejszych argumentów przeciwko tej ustawie należy bezsprzecznie kwestia pokrywania się jej zapisów z projektem Aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act (DSA)…

Komentarz ZPP w sprawie kursu polskiej waluty

Głównym zadaniem polityki pieniężnej NBP jest osiągnięcie celu fiskalnego polegającego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim na „utrzymaniu stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to realizacji tego celu”. NBP stosuje tak zwaną strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, zgodnie z którą inflacja powinna w poszczególnych miesiącach wynosić 2,5% z możliwością odchylenia w górę bądź w dół o 1 punkt procentowy…

Apel Cezarego Kaźmierczaka, Prezesa ZPP ws. Europejskiego Funduszu Odbudowy

Apeluję o uruchomienie środków, które w ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, są Polsce (jako krajowi, który zrealizował wszystkie wymagane stosownym rozporządzeniem procedury) w pełni należne, i zaprzestania wykorzystywania ich w celu oddziaływania na polski rząd. Tego rodzaju praktyka może tylko wzmacniać narrację opartą na nieufności do instytucji unijnych, a jedynymi jej ofiarami są polscy obywatele i przedsiębiorcy…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook