szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikuje raport poświęcony ochronie środowiskaWarszawa, 25 listopada 2019 r.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikuje raport poświęcony ochronie środowiska

 

25 listopada 2019 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska. Materiał powstał w ramach prac Forum Energii i Środowiska ZPP zainaugurowanego w ubiegłym tygodniu.

W ramach dokumentu, eksperci ZPP przedstawili diagnozy i rekomendacje odnoszące się do czterech podstawowych kategorii zagadnień związanych z ochroną środowiska: klimat i powietrze, gospodarka odpadami, pozwolenia i opłaty środowiskowe, woda.

Nie funkcjonujemy w próżni: kwestiom środowiskowym nadawany jest coraz wyższy priorytet zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, wobec czego stają się one naturalnie również i przedmiotem naszego bliższego zainteresowania – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Raport o ochronie środowiska jest pierwszym dokumentem, który powstał w ramach Forum Energii i Środowiska i horyzontalnie prezentuje on nasze kluczowe rekomendacje w tym zakresie.

W części poświęconej klimatowi i jakości powietrza dokonano rozróżnienia na trzy obszary: przemysłowo-energetyczny, bytowo-komunalny oraz transportowy. Do każdego z obszarów przypisano osobny zestaw rekomendacji. Eksperci ZPP zwrócili uwagę na konieczność m.in. wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych mogących wesprzeć transformację polskiej energetyki, zwiększenia efektywności programu „Czyste powietrze” przy jednoczesnym poszerzeniu jego zakresu, oraz wdrażania rozsądnych regulacji dot. transportu, ukierunkowanych bardziej na wspieranie rozwoju pojazdów niskoemisyjnych dostępnych dla najszerszych grup konsumentów, czy ekonomii współdzielenia, niż na wdrażanie kolejnych restrykcji dla przedsiębiorców i obywateli.

Generalną ideą stojącą za większością rekomendacji znajdujących się w raporcie jest możliwie najszersze stosowanie przez prawodawcę „metody marchewki” zamiast „metody kija” w szeroko pojętej polityce środowiskowej – podkreśla Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP – Coraz większa troska o środowisko to już proces cywilizacyjny, nie możemy jednak zapominać o realnej gospodarce i poziomie życia ludności – regulacje środowiskowe nie powinny negatywnie wpływać na te obszary.

Innym istotnym obszarem tematycznym poruszonym na łamach raportu jest gospodarka odpadami. Jest to zagadnienie istotne o tyle, że już niedługo upłynie termin transpozycji pakietu dyrektyw odpadowych, a zaledwie rok później Polska będzie musiała implementować postanowienia dyrektywy o ograniczeniu wpływu niektórych tworzyw sztucznych na środowisko.

Implementacja tych przepisów to dla Polski duże wyzwanie – stwierdza Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Musimy pamiętać, że zawierają one nie tylko twarde cele w zakresie np. odzysku, które musimy osiągnąć, lecz wskazują również działania, które powinniśmy podjąć, by te cele zrealizować. Tym samym, wdrożenie choćby odpowiedniego mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta będzie kluczowe dla efektywnego funkcjonowania całego systemu.

W zakresie pozwoleń i opłat środowiskowych eksperci ZPP zwracają uwagę przede wszystkim na konieczność uproszczenia i ujednolicenia systemu, zaś w ramach gospodarki wodnej podkreślają potrzebę inwestowania w zbiorniki retencyjne i prowadzenia aktywnej polityki uświadamiającej zarówno społeczeństwu, jak  i przedsiębiorcom zasady rozsądnego gospodarowania wodą.

Nie chcemy, by nad kwestiami środowiskowymi debatowali jedynie przedstawiciele dwóch skrajnych stron – konkluduje Cezary KaźmierczakMamy nadzieję być wyważonym, zdroworozsądkowym głosem, zwracającym uwagę na obszary, w których konieczna jest jakaś aktywność państwa, a jednocześnie podkreślającym, że we wszelkiego rodzaju działaniach należy brać pod uwagę możliwości i potencjał przedsiębiorców, a także wpływ projektowanych regulacji na codzienne życie obywateli. 

 

Pobierz raport: 25.11.2019 Raport ZPP: Ochrona środowiska

 

Fot. photoshopper24 / pixabay.com

Najnowsze artykuły

Komentarz ZPP nt. zmian w przepisach dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan realizacji przez Ministerstwo Finansów jednego z 10 kluczowych postulatów ZPP, tj. poszerzania dostępu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZPP od lat w swoich raportach oraz komentarzach apeluje o zmiany w tym zakresie. Związek postuluje, by ta forma opodatkowania przedsiębiorstw stała się powszechnym i szeroko dostępnym rozwiązaniem.

Komentarz ZPP ws. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

Spółki komandytowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika z dwóch głównych czynników. Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w dużej mierze w formie spółek osobowych, co wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Ponadto, w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie występuje w jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania…

Rząd z wyłącznie powodów ideologicznych likwiduje dwa dochodowe działy produkcji rolnej w Polsce. Nasze rynki przejmą głównie „postępowi, prozwierzęcy i współodczuwający” Duńczycy i Niemcy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytycznie ocenia plan ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zakazu uboju rytualnego oraz możliwości odbierania zwierząt przez organizacje społeczne oraz nadanie im prawa do wejścia na teren nieruchomości bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Dział hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego w istocie niczym się nie różnią od innych działów przemysłowej produkcji zwierząt i ich likwidacja ma charakter wyłącznie ideologiczny. W nowym raporcie ZPP podaje także dane dot. hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook