szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Regulacje

Konsultacja publiczna – Badanie do celów oceny systemu opłat Europejskiej Agencji Leków potrwa do 2 sierpniaEuropejska Agencja Leków (EMA) jest centralnym organem regulacyjnym Unii Europejskiej zajmującym się obsługą procedur poprzedzających wydanie pozwolenia w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz do celów weterynaryjnych na terytorium całej UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz procedur realizowanych po wydaniu pozwolenia. 

Kwestionariusz dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/