szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Informacje i noty prasowe

Publikacja ‘The State of Investment in Europe and the World’ European Political Strategy Centre (EPSC).

Tekst Trans Info: Europa Środkowo-Wschodnia przegrała ważny bój o Pakiet Mobilności. „To przepisy protekcjonistyczne” – Bartosz Wawryszuk.

Tekst EU Observer: EU parliament to renege on transparency promises – Nikolaj Nielsen.

Publikacja ‘The State of Investment in Europe and the World’  European Political Strategy Centre (EPSC) w kontekście zorganizowanego w listopadzie wydarzenia The Single Market as a Driver of Investment in Europe.

Sprawozdanie: Umowy handlowe UE przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz wspierają zrównoważony rozwój.

Strona 1 z 10

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/