szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Informacje i noty prasowe

Główną intencją ustawodawcy w zakresie przyjęcia ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (UPEEWK) jest przywołana w uzasadnieniu ustawy konieczność poprawy niskiej jakości powietrza w Polsce. Teza dot. problemów Polski z poziomem ochrony środowiska, w tym powietrza, jest niekontrowersyjna. Niestety, ustawa nie będzie stanowić adekwatnego narzędzia pozwalającego na poprawę stanu rzeczy.

Financial Times o nowej perspektywie europejskiego budżetu: „EU budget revamp set to shift funds to southern states”

Podsumowanie najważniejszych czterech elementów z przemówienia Prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Parlamencie Europejskim podczas sesji w Strasbourgu w tekście Politico: „4 takeaways Emmanuel Macron’s Visit to Parliament”. 

Wystąpienie Pana Komisarza Miguela Ariasa Cañete podczas otwarcia 4th EU Energy Summit w Brukseli – podkreślając rosnące wyzwania geopolityczne, potrzebę zabezpieczenia dostaw energii, a także budowę Unii Energetycznej.

Politico o podziale pomiędzy krajami UE w kwestii wprowadzenia podatku cyfrowego dla dużych podmiotów i konsekwencjach w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi w tekście: Europe’s Digital Tax Map Janiny Płucińskiej.

Strona 1 z 3

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Facebook