szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Informacje i noty prasowe

Wystąpienie Pana Komisarza Miguela Ariasa Cañete podczas otwarcia 4th EU Energy Summit w BrukseliZwiązek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/