szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowcówWarszawa, 15 marca 2019 r.

 

STANOWISKO ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW 

 

W ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (UD 277). Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, odpowiedzialne za prace legislacyjne w tym zakresie, głównym celem przedmiotowego projektu jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu osób i tym samym zapewnienie wszystkim podmiotom działającym na rynku równych warunków konkurencji i bezpieczeństwa pasażerów oraz zagwarantowanie określonej jakości świadczonych usług.

W stosunku do poprzednich wersji najważniejszą zmianą, dokonaną na ostatnim etapie prac legislacyjnych, jest rezygnacja z rozwiązania umożliwiającego wykorzystywanie aplikacji mobilnych jako urządzenia służącego do naliczania opłaty za przejazd taksówką (por. projektowany art. 4 do projektu ustawy w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.). Ministerstwo Infrastruktury, argumentując o konieczności wycofania tego przepisu, wskazało na negatywne stanowisko Ministra Finansów odnośnie projektowanych przepisów.

Uważamy, że wprowadzenie tak istotnych zmian do projektu, na tak późnym etapie procesu, nie służy w żaden sposób jakości legislacji w Polsce i nie budzi zaufania przedsiębiorców do państwa. Jest to niezgodne ze wszelkimi dobrymi praktykami konsultacji. Wyrażamy ubolewanie, że przedostatnia wersja projektu – dobra, kompromisowa, redukująca restrykcje w odniesieniu do taksówek, jednocześnie regulująca zasady działania pośredników – została zmieniona w taki sposób. Uniemożliwienie wykorzystywania aplikacji mobilnych jako urządzenia służącego do naliczania opłaty za przejazd taksówką powoduje, że jedynym dopuszczalnym urządzeniem pozostanie taksometr. Jest to rozwiązanie antyrozwojowe, sprzeczne z kompromisowym duchem poprzedniej wersji projektu.

Niewątpliwie możliwość wykorzystywanie aplikacji mobilnych jako urządzeń służących do naliczania opłaty za przejazd taksówką pozwoliłoby odejść wreszcie od obowiązku stosowania standardowych taksometrów. Wskazać w tym miejscu trzeba, że korzystanie z aplikacji mobilnej w celu ustalenia opłaty za przejazd umożliwia wskazanie pasażerowi ceny tego przejazdu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Pasażer, odmiennie niż w przypadku wykorzystywania tradycyjnego taksometru, wsiadając do taksówki, ma zatem pełną świadomość co do wysokości opłaty, jaka wiązać się będzie z jego przewozem. Wiedza ta nierzadko stanowi istotne kryterium wyboru przez pasażera zarówno środka transportu, jak i dostawcy takiej usługi. W naszej ocenie to konsumentom powinna zostać przyznana możliwość wyboru, czy chcą ustalać opłaty za przejazd w oparciu o taksometry, czy też decydują się na wykorzystywanie bardziej innowacyjnych instrumentów takich jak np. aplikacje mobilne.

Dopuszczenie przez projektodawcę wykorzystywania jedynie taksometrów w żaden sposób nie wpisuje się w docelowy kierunek rozwoju polskiej gospodarki, zarysowany m.in. w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wspieranie innowacyjności miało być jednym z priorytetów rządu, podczas gdy rezygnacja z umożliwienia wykorzystywania aplikacji mobilnych do naliczania opłaty za przewóz, jest działaniem zmierzającym we wprost odwrotnym kierunku. Nie będzie możliwe dostarczanie nowych rozwiązań umożliwiających realizację tego rodzaju usług, bowiem nadal obligatoryjne będzie wykorzystywanie taksometrów jako urządzeń uzależniających cenę przewozu od dokładnie przebytej drogi i czasu jej przebycia.

Podkreślenia również wymaga, że utrzymanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań może doprowadzić do spadku konkurencyjności na rynku przewozu osób. Obowiązek korzystania z taksometrów uniemożliwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty chcące funkcjonować wyłącznie w oparciu o aplikacje mobilne. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie z pewnością pogorszenie jakości świadczonych usług przewozu osób taksówkami, ale także wzrost cen takich usług.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu przedsiębiorców, apelujemy o przywrócenie do projektowanej ustawy przepisów, które umożliwią wykorzystywanie aplikacji mobilnych jako urządzeń służących do naliczania opłat za przejazd taksówką.

 

15.03.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

 

Fot. MichaelGaida/pixabay.com

 

Najnowsze artykuły

Badanie ZPP: Prawie 60% przedsiębiorców przeciwnych zakazowi handlu w niedziele – najwięcej przeciwników wśród mikrofirm

Przedsiębiorcy z sektora MSP są mocno podzieleni w sprawie możliwych rozwiązań dot. handlu w niedziele. Co piąty badany popiera wprowadzenie całkowitego zakazu, tyle samo za najwłaściwsze uznaje wprowadzenie gwarancji dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika, zaś prawie 40% opowiada się za brakiem jakichkolwiek ograniczeń. Najmocniej za brakiem restrykcji opowiadają się mikroprzedsiębiorcy – taką opcję wybrało 43% respondentów z tej grupy.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

W trakcie konwencji, która odbyła się pod koniec lutego, partia rządząca zaprezentowała kilka nowych postulatów programowych, które następnie zbiorczo zaczęły być nazywane „piątką Kaczyńskiego”. Propozycje te sprowadzają się w istocie do socjalnych transferów kierowanych do precyzyjnie wyłonionych grup społecznych, atrakcyjnych z punktu widzenia nadchodzących wyborów: rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, ludzie mieszkający poza większymi ośrodkami miejskimi, ludzie starsi.

Agenda Polska: Polityka społeczna. Wspierajmy ludzi, nie kryzysy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute wskazują niezbędne kierunki, aby pomoc państwa była efektywna i nakierowana na stojące przed Polską wyzwania społeczne. Polityka socjalna jako część polityki społecznej państwa powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli i uwzględniać ich sytuacje życiowe, a nie tylko koncentrować się na wskazanych grupach i tych potrzebach, które w długotrwały sposób utrudniają ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/