szukaj

Wydarzenia

EU Ex-Ante Platforms Regulation – Which Way Forward?W świecie post-COVID 19 UE ma szansę wykorzystać pełny potencjał sektora cyfrowego, zwiększając korzyści dla konsumentów, jednocześnie wspierając żywy ekosystem dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Konkurencja powinna leżeć u podstaw tej europejskiej strategii, zachęcając firmy do zwiększania doświadczenia klientów, ułatwiając dostęp do rynku nowym podmiotom i promując istniejące innowacyjne przedsiębiorstwa. Te zwiększone możliwości rodzą jednak pytanie o rolę Big Tech: czy zachowają teraz jeszcze silniejszą pozycję na rynku cyfrowym? Uzupełnienie egzekwowania ex-post prawa konkurencji regulacją platformy ex-ante mogłoby być możliwym rozwiązaniem przeciwdziałającym tej ewentualności.

 Rejestracja na webinar

Program

Data: 2020-06-02
Miejsce: ZOOM

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook