szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Regulacje

Komisja Europejska proponuje nowy pakiet ustawy o usługach cyfrowych (link do konsultacji publicznych)Nowy pakiet ustaw o usługach cyfrowych ma unowocześnić obecne ramy prawne dla usług cyfrowych w oparciu o dwa filary: jasne zasady określające obowiązki usług cyfrowych w celu przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażeni są ich użytkownicy oraz w celu ochrony ich praw i przepisów ex ante obejmujących duże platformy internetowe działające jako strażnicy, którzy teraz ustalają zasady gry dla swoich użytkowników i konkurentów. W ramach rzetelnego i aktywnego procesu konsultacji Komisja zainicjowała konsultacje publiczne otwarte do 8 września.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook