szukaj

Wydarzenia

Konferencja „Energia dla Europy”Ostatnie wydarzenia geopolityczne mają znaczący wpływ nie tylko na sektor energetyczny, ale na cały przemysł, który jest siłą europejskiej gospodarki. Widzimy pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wspólnotowemu systemowi energetycznemu i wzmocnienia jego niezależności.

Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, European Enterprise Alliance, SME Connect oraz Defence24, poświęconą przyszłej, europejskiej polityce energetycznej. 

AGENDA*:

10:00 – Rejestracja

11:00 – Powitanie gości i wprowadzenie do dyskusji – Marcin Nowacki, Wiceprezes Zarządu ZPP

11:05 – Słowo wstępne

11:07 – Otwarcie konferencji ze strony Patrona Honorowego

11:10 – Wystąpienie Partnera Strategicznego

11:15 – Panel dyskusyjny I: Fit for 55, REPowerEU i bezpieczeństwo energetyczne UE

Założenia pakietów Fit for 55 I REPowerUE a zależność od Rosji; gaz jako paliwo przejściowe; rola energetyki jądrowej w europejskim Zielonym Ładzie; reforma systemu handlu emisjami EU-ETS, swoboda tworzenia miksu energetycznego; CBAM; przemysł w epoce redukcji emisji.

12:15 – Lunch

13:45 – Panel dyskusyjny II: Energia atomowa – małe reaktory jądrowe (SMR)

Renesans energetyki jądrowej w Europie Środkowej; Francja jako europejski hub jądrowy; energetyka jądrowa w taksonomii i europejski Zielony Ład; potencjał małych reaktorów jądrowych (SMR), mechanizmy wspierające technologie jądrowe; sposoby wykorzystania paliwa jądrowego.

14:45 – Przerwa kawowa

15:00 – Panel dyskusyjny III: Morska energetyka wiatrowa (Offshore) – potencjał Morza Bałtyckiego

Potencjał wzrostu liczby instalacji offshore na Morzu Bałtyckim; europejskie uwarunkowania prawne i lokalne; obiekty portowe, flota; offshore i bioróżnorodność; specyfika Morza Bałtyckiego w inwestycjach offshore.

16:00 – Koktail networkingowy

17:00 – Bankiet – jubileusz 5-lecia Przedstawicielstwa ZPP w Brukseli

* Więcej informacji dostępnych będzie w sierpniu. 

Zachęcamy do rejestracji!

Data: 2022-09-28
Miejsce: Sofitel Europe, Plan Jourdain, Bruksela

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery