szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Regulacje

Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego podjęła 7 marca decyzję o skierowaniu pod głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego trzech raportów filaru socjalnego “Pakietu Mobilności” (delegowania kierowców, czasu jazdy i odpoczynku, jak również kabotażu)Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego podjęła 7 marca decyzję o skierowaniu pod głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego trzech raportów filaru socjalnego “Pakietu Mobilności” (delegowania kierowców, czasu jazdy i odpoczynku, jak również kabotażu).

Głosowanie przewidziane jest na 27 marca, chyba, że ponad 38 Posłów do Parlamentu Europejskiego zgłosi sprzeciw.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook