szukaj

Regulacje

Państwa D9+ wydały wspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad unijnym Aktem o usługach cyfrowych. Wskazują w nim potrzebę dostosowania obecnego prawa do nowych wyzwań. Dokument został przesłany do Komisji EuropejskiejPaństwa D9+ wydały wspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad unijnym Aktem o usługach cyfrowych. Wskazują w nim potrzebę dostosowania obecnego prawa do nowych wyzwań. Dokument został przesłany do Komisji Europejskiej. Stanowisko jest wkładem Polski, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga oraz Szwecji w dyskusję na temat zmian obecnych regulacji. Kluczowym elementem przygotowywanej przez Komisję propozycji będą kwestie ustalenia zasad usuwania nielegalnych treści z internetu i moderowania treści przez platformy internetowe. To ważne tematy z punktu widzenia wolności w sieci, egzekwowania prawa oraz działalności pośredników internetowych.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook