szukaj

Wydarzenia

Wizja Zero – droga do bezpieczniejszego transport dzieciRaport w sprawie unijnych ram polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030, Wizja Zero, przyjęty w październiku ubiegłego roku przez Parlament Europejski, w §27 wzywa do „ustanowienia norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci”.

Temat CRS – urządzeń podtrzymujących dla dzieci – oraz problem standaryzowanych informacji o testach bezpieczeństwa CRS powinien zostać poruszony w inicjatywach przyjętych przez Komisję. Problem bezpieczeństwa w dziecięcych systemach zabezpieczających ma dwojaki charakter. Jest to ważna kwestia dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie, ale także poważny problem z perspektywy regulacji konsumenckich Unii Europejskiej. Brak publicznie dostępnych wyników badań bezpieczeństwa urządzeń wpływa na świadomy wybór konsumentów. Wówczas, podczas gdy pojazdy i części samochodowe udostępniają publicznie testy bezpieczeństwa, dziecięce urządzenia transportowe pozostają na obszarze nieuregulowanym, gdzie ani producenci, ani władze homologacyjne nie pozwalają na dostęp do parametrów bezpieczeństwa uzyskiwanych przez urządzenia.

Nagranie wydarzenia dostępne jest w linku: https://www.youtube.com/watch?v=BB2xcKygg5I

Data:
Miejsce:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery