szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Regulacje

Wzmocnienie społecznej Europy – Komisja rozpoczyna serię konsultacjiKomisarz ds. Zatrudnienia i praw socjalnych, Pan Nicolas Schmit i Komisja Europejska wezmą udział w szeregu seminariów internetowych w państwach członkowskich, aby zebrać opinie przed planem działania Komisji dotyczącym dalszego wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Sam plan działania zostanie przedstawiony na początku 2021 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook