ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Ostatnie wydarzenia geopolityczne mają znaczący wpływ nie tylko na sektor energetyczny, ale na cały przemysł, który jest siłą europejskiej gospodarki. Widzimy pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wspólnotowemu systemowi energetycznemu i wzmocnienia jego niezależności. Zapraszamy na konferencję organizowaną wspólnie przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, European Enterprise Alliance, SME Connect oraz Defence24, poświęconą przyszłej, europejskiej polityce energetycznej.  AGENDA*: […]

Data: 2022-09-28
Miejsce: Sofitel Europe, Plan Jourdain, Bruksela

Raport w sprawie unijnych ram polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030, Wizja Zero, przyjęty w październiku ubiegłego roku przez Parlament Europejski, w §27 wzywa do „ustanowienia norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci”. Temat CRS – urządzeń podtrzymujących dla dzieci – oraz problem standaryzowanych informacji o testach bezpieczeństwa CRS powinien zostać poruszony […]

Data:
Miejsce:

ROUNDTABLE LUNCH ORGANIZED BY UNION OF ENTREPRENEURS AND EMPLOYERS, SME CONNECT AND EUROPEAN ENTERPRISE ALLIANCE CEE – SMEs between Transition, War and Global Competition   Data: September 13th 2022 Venue: Members Saloon at the European Parliament, 1 Allée du Printemps, Strasbourg   Agenda: 12:00-12:15 Welcome Andrzej Halicki, Member of the European Parliament Ivan Stefanec, Member of the […]

Data: 2022-09-13
Miejsce: Members Lounge, European Parliament, Strasbourg

Regulacje

Komentarz ZPP na temat Aktu w sprawie danych (Data Act).


Praca wykonywana za pośrednictwem internetowych platform pracy rozwija się w Europie niezwykle dynamicznie. Świadczy o tym tempo rozwoju tych platform, których na jednolitym rynku unijnym funkcjonuje obecnie ponad pięćset.[1] W szybkim tempie wzrasta także liczba ludzi prowadzących aktywność zawodową za pośrednictwem platform. Obecnie jest to 28 milionów osób, natomiast zgodnie z przewidywaniami w 2025 roku będzie […]


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wyraża zaniepokojenie powrotem tzw. obowiązku stay-down do tekstu kompromisowego DSA. Obowiązek stay-down wymaga od firm zapewnienia, że nielegalne treści nie pojawią się ponownie na platformie po ich usunięciu. Projekt nie określa dokładnie, w jaki sposób pośredniczący usługodawcy mieliby spełnić powyższy obowiązek. Istnieją obawy, że w praktyce może to prowadzić do ogólnego monitorowania internetu oraz […]


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Webinar summary EU Emissions Trading System – Reforms towards the future.


Emissions Trading System – reforms towards the future – Agenda. 


Fit for Today – How energy policy can increase the EU’s security – agenda.


Informacje i noty prasowe

‘Russian propaganda – Macron in Africa – Cities for women‘ Cristina Gonzalez i Namratha Prasad dla Politico. 


‘How Europeans saw climate change in July‘ – Zia Weise i Karl Mathiesen dla Politico. 


Podcast: ‘The Offshore Renewable Energy Strategy with EESC Rapporteur Marcin Nowacki‘. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602