ZPP dla Ukrainy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od początku wybuchu wojny w Ukrainie jest aktywnie zaangażowany zarówno w pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy jak i wzmacnianie relacji między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

AKTUALNOŚCI 

„EUROPE-POLAND-UKRAINE. REBUILD TOGETHER”. Nowy program ZPP wspierający odbudowę Ukrainy

Nazar Bobitski doradcą Zarządu ZPP i przedstawicielem Związku na Ukrainie

INICJATYWY

Program „EUROPE-POLAND-UKRAINE. REBUILD TOGETHER”

„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to inicjatywa, której celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy. W ramach projektu odbędzie się cykl konsultacji, wydarzeń oraz międzynarodowa konferencja. Działania w ramach programu prowadzone są we współpracy z wiodącymi organizacjami biznesu działającymi w Ukrainie: European Business Association (EBA) i Ukraińskiej Izby Handlowo Przemysłowej.

  • Konsultacje branżowe Warszawa, Lwów, Kijów
    W ramach spotkań będą przeprowadzone bezpośrednie spotkania z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż, których funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania i odbudowy ukraińskiej gospodarki.

  • Konferencja w Warszawie
    W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, eksperci, a także przedstawiciele firm z branż bezpośrednio zainteresowanych współpracą – m. in. energetyki, IT, budownictwa, transportu, logistyki i rolnictwa. Omówione zostaną perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę światową. W panelach tematycznych prezentowane będą potrzeby i oczekiwania strony ukraińskiej w poszczególnych sektorach, a także możliwości uczestnictwa polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Poruszone zostaną również aspekty finansowe odbudowy.

  • Centrum Biznesu dla Ukrainy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wspiera przedsiębiorców z Ukrainy przy procesie tymczasowej relokacji do Polski oraz budowania nowych relacji business-to-business z polskimi firmami.

Część ukraińskich przedsiębiorstw ma znaczące trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy, część z nich w ogóle nie funkcjonuje. Powołując Centrum Biznes dla Ukrainy chcemy umożliwić przedsiębiorstwom możliwość częściowej aktywności i rozwoju na rynku polskim i unijnym.

Realizujemy m.in następujące świadczenia:
  • poszukiwanie lokalizacji spełniającej potrzeby firmy, w tym udostępnienie biura/powierzchni magazynowej;
  • koordynacja relacji firm z potencjalnymi partnerami na terenie PL (dostawcy, odbiorcy, dostęp do bankowości i usług wsparcia biznesu),
  • dostęp do doradztwa prawnego.

W sprawach szczegółowej pomocy prosimy o kontakt z Mają Charenzą, pod adresem: ukraine@zpp.net.pl.

POMOC HUMANITARNA

W ramach Fundacji ZPP przekazaliśmy środki finansowe w wysokości ponad 160 tys. zł, a także wspieraliśmy rodziny ukraińskie. Systematycznie dostarczamy również zaopatrzenie i materiały medyczne.

Wraz z Miastem Warszawa zorganizowaliśmy piknik charytatywny „Smak Warszawy dla Ukrainy”. 

Relacja

 

PRZEDSTAWICIELSTWO ZPP W UKRAINIE

Wkrótce otwarte zostanie biuro ZPP w Kijowie. Bieżącą koordynację działań i projektów prowadzi Nazar Bobicki – Doradca Zarządu ZPP i Przedstawiciel Związku w Ukrainie.