ZPP dla Ukrainy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od początku wybuchu wojny w Ukrainie jest aktywnie zaangażowany zarówno w pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy jak i wzmacnianie relacji między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

INICJATYWY

Program „EUROPE-POLAND-UKRAINE. REBUILD TOGETHER”

„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to inicjatywa, której celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy. W ramach projektu odbędzie się cykl konsultacji, wydarzeń oraz międzynarodowa konferencja. Działania w ramach programu prowadzone są we współpracy z wiodącymi organizacjami biznesu działającymi w Ukrainie: European Business Association (EBA) i Ukraińskiej Izby Handlowo Przemysłowej.

  • Konsultacje branżowe Warszawa, Lwów, Kijów
    W ramach spotkań będą przeprowadzone bezpośrednie spotkania z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż, których funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania i odbudowy ukraińskiej gospodarki.

             

  • Konferencja w Warszawie
    W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, eksperci, a także przedstawiciele firm z branż bezpośrednio zainteresowanych współpracą – m. in. energetyki, IT, budownictwa, transportu, logistyki i rolnictwa. Omówione zostaną perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę światową. W panelach tematycznych prezentowane będą potrzeby i oczekiwania strony ukraińskiej w poszczególnych sektorach, a także możliwości uczestnictwa polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Poruszone zostaną również aspekty finansowe odbudowy.

  • Centrum Biznesu dla Ukrainy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wspiera przedsiębiorców z Ukrainy przy procesie tymczasowej relokacji do Polski oraz budowania nowych relacji business-to-business z polskimi firmami.

Część ukraińskich przedsiębiorstw ma znaczące trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy, część z nich w ogóle nie funkcjonuje. Powołując Centrum Biznes dla Ukrainy chcemy umożliwić przedsiębiorstwom możliwość częściowej aktywności i rozwoju na rynku polskim i unijnym.

Realizujemy m.in następujące świadczenia:
  • poszukiwanie lokalizacji spełniającej potrzeby firmy, w tym udostępnienie biura/powierzchni magazynowej;
  • koordynacja relacji firm z potencjalnymi partnerami na terenie PL (dostawcy, odbiorcy, dostęp do bankowości i usług wsparcia biznesu),
  • dostęp do doradztwa prawnego.

W sprawach szczegółowej pomocy prosimy o kontakt z Mają Charenzą, pod adresem: ukraine@zpp.net.pl.

POMOC HUMANITARNA

W ramach Fundacji ZPP przekazaliśmy środki finansowe w wysokości ponad 160 tys. zł, a także wspieraliśmy rodziny ukraińskie. Systematycznie dostarczamy również zaopatrzenie i materiały medyczne.

Wraz z Miastem Warszawa zorganizowaliśmy piknik charytatywny „Smak Warszawy dla Ukrainy”. 

Relacja

 

PRZEDSTAWICIELSTWO ZPP W UKRAINIE

W lipcu 2022 ZPP otworzyło swoje biuro w Kijowie. Bieżącą koordynacją działań i projektów ZPP zajmuje się Nazar Bobicki – Doradca Zarządu ZPP i Przedstawiciel Związku w Ukrainie.

         

Dane adresowe biura:

Maidan Plaza (Майдан Плаза)
Maidan Nezalezhnosti 2 (Майдан Незалежності 2)
01 001, Kyiv (Київ)
tel.: +380 67 172 03 64
e-mail: n.bobitski@zpp.net.pl

AKTUALNOŚCI 

Międzynarodowa Konferencja: “Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together”

Komentarz ZPP w sprawie ustaleń podjętych na konferencji w Lugano

Otwarcie Przedstawicielstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Kijowie

„Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together”. Ukraińskie i polskie władze i przedsiębiorcy o przyszłej współpracy i odbudowie Ukrainy

Konferencje branżowe w Kijowie i we Lwowie dla przedsiębiorców z Polski i Ukrainy

„EUROPE-POLAND-UKRAINE. REBUILD TOGETHER”. Nowy program ZPP wspierający odbudowę Ukrainy

Nazar Bobitski doradcą Zarządu ZPP i przedstawicielem Związku na Ukrainie

ZPP: pakiet sankcji na Rosję powinien być uzupełniony o całkowitą blokadę transportu drogowego do tego kraju

Komentarz w sprawie sankcji na surowce pochodzące z Rosji

Stanowisko ZPP w sprawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Raport ZPP: Firmy, które zostały w Rosji nie mają nic wspólnego ze „społeczną odpowiedzialnością biznesu”. A jak wygląda ich rzetelne rozliczanie CIT w Polsce?

Opinia Głównego Ekonomisty ZPP ws. gospodarczych skutków agresji rosyjskiej i wprowadzonych sankcji

Rosja nie jest dla nas atrakcyjnym rynkiem zbytu, ograniczenie wymiany handlowej nie powinno być więc istotnym problemem dla firm – memorandum ZPP

Stanowisko ZPP ws. uniezależnienia Polski od dostaw surowców z Rosji

Memorandum ZPP ws. sytuacji gospodarczej Ukrainy i jej konsekwencji dla polskich firm

Apel ZPP o uruchomienie unijnego funduszu na rzecz pomocy uchodźcom

Branżowe komentarze i rekomendacje dotyczące gospodarczych zagrożeń związanych z wojną na Ukrainie

Stanowisko ZPP w sprawie dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. Energetyki ws. weryfikacji systemów bezpieczeństwa energetycznego Europy

Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Memorandum ZPP – wojna zmienia wszystko, potrzebujemy więc nowych zasad prowadzenia polityki gospodarczej

Stanowisko ZPP ws. regulacji i procedur imigracyjnych wobec napływu uchodźców z Ukrainy

Apel ZPP wspierający akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej

#BiznesDlaUkrainy – Apelujemy o wsparcie zbiórki

Apel ZPP o wycofanie z półek produktów rosyjskich i białoruskich

Apel strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie agresji na Ukrainę

Apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o nałożenie dotkliwych i głębokich sankcji na Rosję