Główni Eksperci

Główny Ekonomista ZPP

Eksperci Branżowi

branża telekomunikacyjna

branża telekomunikacyjna

branża telekomunikacyjna

gospodarka odpadami

branża telekomunikacyjna

zamówienia publiczne

branża motoryzacyjna

transport i rozwój gospodarczy

badania, psychologia konsumencka

sprawy europejskie

prawo ubezpieczeń gospodarczych, instytucje finansowe

obrona terytorialna

branża apteczna i farmaceutyczna

sektor farmaceutyczny

sektor farmaceutyczny

redaktor Biuletynu Prawa i Legislacji

gospodarka odpadami i ochrona środowiska

gospodarka odpadami i ochrona środowiska