Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem

„Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” – to projekt zainicjowany w marcu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

Inicjatywa ma być odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. Chcemy stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

Projekt będzie realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, przeprowadziliśmy we wspomnianych miastach badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

W toku projektu – czyli do września tego roku – przewidziane są spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami z wyżej wymienionych miast we współuczestnictwie z przedstawicielami Samorządu.

Projekt zakończymy konferencjami oraz podsumowaniem zebranym w postaci raportu – Kodeks Dobrych Praktyk.

Zachęcając Państwa do lektury wspomnianych raportów oraz kontaktu z osobami odpowiedzialnymi chcieliśmy przypomnieć, że dialog społeczny w Polsce jest prawnie i systemowo realizowany na poziomie krajowym (Rada Dialogu Społecznego) oraz na poziomie regionalnym (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego). Brakuje jednak systemowych rozwiązań i dobrych praktyk na poziomie lokalnym – między przedsiębiorcami a samorządem terytorialnym (gminami). Z tego właśnie braku wychodzi nasza inicjatywa.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za projekt w poszczególnych miastach:

          Zaproszenie na warsztaty: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (25.08.2022 r.)

      

  • KATOWICE: Andrzej Romanczuk-Fiedorowicz – Wiceprezes ZPP Śląsk (a.romanczuk-fiedorowicz@zppslask.pl)

    Zaproszenie na warsztat #1: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (28.07.2022 r.)

  • Przekazanie podpisanego porozumienia CIPE, ZPP , ZPP ŚLĄSK i miasto Katowice pomiędzy Prezydentem Katowic Marcinem Krupą, a wice prezesem ZPP ŚLĄSK Andrzejem Romańczukiem-Fiedorowiczem (FB i LI)
  • Z badań przeprowadzonych wśród Katowickich przedsiębiorców na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że przedsiębiorcy deklarują chęć współpracy z samorządem. Odsetek pozytywnych ocen (bardzo duże lub duże chęci współpracy) jest wyższy niż negatywnych (bardzo małe lub małe chęci współpracy) – (FB i LI)
  • Kolejne zaproszenie na warsztat, na którym wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta zastanowimy się jakie warto przyjąć dobre praktyki we współpracy Przedsiębiorców z Urzędami (FB i LI)
  • Za chwilę zaczynamy warsztat z udziałem Przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice. Razem chcemy stworzyć Kodeks Dobrych Prakttyk (FB i LI)
  • Fotorelacja z warsztatów (FB i LI)

            Zaproszenie na warsztat #2: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (18.08.2022 r.)

  • Zaproszenie na drugie warsztaty z Urzędem Miasta i przedsiębiorcami (FB dobry.biz)
  • Zapraszamy Przedsiębiorców na drugie spotkanie, na którym będziemy kontynuować wypracowywanie Kodeksu Dobrych Praktyk we współpracy Firm z Urzędem Miasta Katowice (FB i LI)

           Zaproszenie na warsztat #3: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (31.08.2022 r.) oraz zaproszenie udostępnione na FB.

      

      


Koordynator Projektu:
Ewa Czerwińska – Dyrektor Departamentu Relacji ZPP (e.czerwinska@zpp.net.pl)

Projekt realizowany przy wsparciu:


Opinia Jeffrey’a Lighfoota, dyrektora programowego na Europe (CIPE) na temat współpracy przy projekcie (FB, TT i LI). 

Podziękowania partnerom za wsparcie i zaangażowanie przy projekcie „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem” (FB, TT i LI). 


MATERIAŁY:

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców
z Częstochowy na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców
z Łodzi na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców
z Katowic na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.