Wiadomości z Brukseli

21st in the region and 45th in the world – Poland improved its rank in this year’s Index of Economic Freedom published by The Heritage Foundation and The Wall Street Journal…

Strona 8 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Organizator – The European Centre for International Political Economy (ECIPE) – zaprasza na seminarium poświęcone omówieniu wyników nowej analizy ECIPE, pokazującej, które kraje narzucają najwyższe i najniższe poziomy ograniczeń dla platform internetowych. Program i rejestracja dostępna w linku.

Data: 2019-01-22
Miejsce: ECIPE, Avenue des Arts 40

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli i Polski Komitet Energii Elektrycznej zapraszają na debatę z Komisarzem Miguel Arias Canete oraz Prezydentem COP24 Michałem Kurtyką. Więcej informacji i rejestracja w linku.

Data: 2019-01-22
Miejsce: Residence Palace – Polak Room, Rue de la Loi 155, Bruksela

Organizator – Komisja Europejska – DG ECFIN – zaprasza na organizowany co roku całodniowy  warsztat poświęcony polityce fiskalnej. Program dostępny jest w linku

Data: 2019-01-29
Miejsce: Komisja Europejska, Charlemagne, Rue de la Loi 170

Regulacje

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN) głosowała 10 stycznia nad trzema raportami filaru socjalnego “Pakietu Mobilności” (na temat delegowania kierowców, czasu jazdy i odpoczynku, jak również kabotażu).  Komisja zagłosowała za przyjęciem nowych kompromisów zgłoszonych dla raportu Posła Ertuga, odrzucając zapisy proponowane w pozostałych dwóch raportach Posłanki Kyllonen i Posła Van de Campa.


Rumunia rozpoczęła 1 stycznia sześciomiesięczną prezydencję w Radzie UE przejmując obowiązki zgodnie z zasadami rotacji od Austrii. Kolejną prezydencję w Radzie od stycznia obejmie Finlandia.   Więcej informacji na temat Rumuńskiej prezydencji dostępnych jest na stronie Rady.


Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) uzgodnił mandat na rozpoczynające się trilogi z Parlamentem w sprawie projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych po serii spotkań. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem, uwagami uzupełniającymi oraz apelem ZPP ws. projektu dyrektywy.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Apel dostępny w linku. 


List w sprawie projektu regulacji Terrorist Content Online Regulation.


Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. podatku od usług cyfrowych.


Informacje i noty prasowe

Litewscy Przewoźnicy o Pakiecie Mobilności: Mobility Package is a bad political deal. Inicjatywa Moving EU. Więcej Informacji


Priorytety Rumuńskiej Prezydencji w Radzie i informacje o planowanych wydarzeniach.  Link do informacji.


Tekst Politico: In the Yellow Jackets’ heartland – John Lichfield.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602