Kapitał Zdrowia

 

                                   

 

Polskie Stowarzyszenie HR wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców jako partnerzy organizacyjni przygotowali w 2019 roku założenia do projektu badawczego pod nazwą „Kapitał Zdrowia”. Organizatorzy zaprosili do współpracy wiodących pracodawców polskiego rynku pracy oraz instytucje naukowe.

Partnerami strategicznymi ze strony pracodawców zostali:

Partner strategiczny projektu Kapitał Zdrowia: Benefit Systems;

Partner strategiczny – opieka zdrowotna: Grupa LUX MED;
Partner strategiczny – zdrowe żywienie: Dailyfruits;


Partnerzy wspierający projekt: ALAB Laboratoria, Deloitte.

Z początkiem 2020 roku rozpoczynamy fazę badawczą projektu Kapitał Zdrowia.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy pracodawców, pracowników oraz instytucji regulacyjnych w obszarze metod zarządzania Kapitałem Zdrowia. Wyniki badań oraz rekomendacje wynikające z projektu stanowić będą syntezę najlepszych  i sprawdzonych praktyk stosowanych obecnie w Polsce i innych krajach świata, a także zawierać będą, opracowany przez ekspertów, model dobrych praktyk, który mógłby oraz powinien zaistnieć w najbliższym czasie w tym obszarze.

W projekcie  planujemy następujące działania:

  • Na reprezentatywnej próbie Polaków oraz w konkretnych grupach zawodowych przeprowadzone zostaną badania dotyczące konkretnych problemów z jakimi borykają się pracownicy i pracodawcy;
  • Opracowanie modelu dobrych praktyk zarządzania zdrowiem pracowników i kapitałem zdrowia oraz kompleksowych rekomendacji dla pracodawców dotyczących ww. problematyki.


Każdy z etapów badania omawiać będziemy podczas trzech debat publicznych w gronie ekspertów. Na zakończenie projektu planujemy prezentację całościowego raportu i przekazanie go do interesariuszy – przedstawicieli pracodawców, decydentów oraz instytucji naukowych.


Partnerami naukowymi w naszym projekcie są
: eksperci Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z Manifestem Projektu Kapitał Zdrowia.

 

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców