Kapitał Zdrowia

 

                                   

 

Polskie Stowarzyszenie HR wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców jako partnerzy organizacyjni przygotowali jeszcze w 2019 roku założenia do projektu badawczego pod nazwą „Kapitał Zdrowia”. Organizatorzy zaprosili do współpracy wiodących pracodawców polskiego rynku pracy oraz instytucje naukowe.

Partnerami strategicznymi ze strony pracodawców zostali:

Partner strategiczny projektu Kapitał Zdrowia: Benefit Systems;

Partner strategiczny – opieka zdrowotna: Grupa LUX MED;

Partner strategiczny – zdrowe żywienie: Dailyfruits;

Partnerzy wspierający projekt: ALAB Laboratoria, Deloitte.


Z początkiem 2020 roku rozpoczęliśmy fazę badawczą projektu Kapitał Zdrowia. Niestety okres od marca do maja związany z epidemią COVID-19 zatrzymał część naszych działań.

Dzisiaj wracamy do naszego głównego przesłania: podniesienia świadomości i wiedzy pracodawców, pracowników oraz instytucji regulacyjnych w obszarze metod zarządzania Kapitałem Zdrowia. Nowa sytuacja organizacyjna spowodowała, że wyniki i rekomendacje wynikające z projektu będą porównaniem postaw pracodawców i pracowników przed, w trakcie oraz przyszłościowo w dobie zagrożeń epidemicznych. 

W projekcie planujemy następujące działania:

  • Omówienie sprawdzonych praktyk w zakresie zarządzania Kapitałem Zdrowia, dotyczących najważniejszych sposobów ograniczania skutków epidemii w zakładach pracy;
  • Na reprezentatywnej próbie Polaków oraz w konkretnych grupach zawodowych przeprowadzone zostaną badania dotyczące konkretnych problemów z jakimi borykają się pracownicy i pracodawcy;
  • Opracowanie modelu dobrych praktyk zarządzania zdrowiem pracowników i kapitałem zdrowia oraz kompleksowych rekomendacji dla pracodawców dotyczących ww.


Każdy z etapów badania omawiać będziemy podczas debat w gronie ekspertów.   Na    zakończenie   projektu   planujemy prezentację   całościowego   e-raportu i przekazanie go do interesariuszy – przedstawicieli pracodawców, decydentów oraz instytucji naukowych.

Partnerami naukowymi w naszym projekcie są: eksperci Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z Manifestem Projektu Kapitał Zdrowia oraz z artykułem pt. “Kapitał Zdrowia – najważniejszy z kapitałów”. 


Materiały do pobrania:

Raport Kapitał Zdrowia 2020 Pandemia: pandemia punkt zwrotny dla benefitów pracowniczych

Instytut Medycyny Pracy: Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?

Benefit Systems: Bezpieczeństwo pracownika w obiektach sportowo-rekreacyjnych

Dailyfruits: E-book “Pracownicy w dobie koronawirusa”

Dailyfruits: Poradnik “Domowe sposoby na odporność”

Dailyfruits: E-book “Benefity w czasach koronakryzysu”

Dailyfruits: Zdrowie pracowników pusty frazes czy konieczność w czasach COVID-19?

Pandemia Covid-19 – prognoza dla Polski 2020/21

Benefit Systems: Aktywność fizyczna a zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników

Podręcznik LUX MED: “Bezpieczny powrót do pracy”

Prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski, Kierownik zakładu zarządzania kapitałem ludzkim: Świat po COVID-19

LUX MED: Bezpieczny powrót do pracy na co należy zwrócić uwagę