Punkt Kontaktowy ZPP dla Inwestorów z Białorusi

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uruchomił Punkt Kontaktowy dla Przedsiębiorców z Białorusi, którego celem jest niesienie kompleksowej pomocy organizacyjnej dla Białorusinów, zainteresowanych inwestycjami w Polsce, w tym tymczasową relokacją biznesu.

Wsparcie oferowane przez ZPP obejmuje między innymi:

  • udzielanie informacji nt. procesu rejestracji przedsiębiorstwa oraz otoczenia regulacyjnego dla biznesu w Polsce;
  • doradztwo w zakresie ekspansji gospodarczej, pozyskania lokalnych kontaktów oraz partnerów biznesowych;
  • wsparcie w kontaktach z odpowiednimi organami publicznymi;
  • pomoc w pozostałych obszarach, pozwalających inwestorowi na sprawny i bezpieczny rozwój biznesu na terenie Polski.

Projekt ZPP jest współtworzony z Urzędem Miasta Łodzi, który stwarza białoruskim firmom dogodne warunki do normalnego funkcjonowania i rozwijania biznesu. Przedsiębiorcy decydujący się na rozwój działalności gospodarczej na terenie Łodzi mogą liczyć na wsparcie Biura Rozwoju Gospodarczego oraz Współpracy Międzynarodowej. Przedstawiciele Miasta Łodzi są skoncentrowani na wspieraniu przedsiębiorców i pokonywaniu barier. Co istotne, Urząd Miasta Łodzi posiada doświadczenie w przeprowadzaniu skutecznego onboarding-u zagranicznych inwestorów i cechuje się elastycznym oraz pro-przedsiębiorczym podejściem.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem możliwości rozwoju biznesu w Polsce Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza do kontaktu.

 

Dane kontaktowe:

E-mail: belarus@zpp.net.pl
Telefon: +48 22 826 01 58

***

Саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў (СПП) запусціў Кантактны пункт для прадпрымальнікаў з Беларусі, мэта якога – аказанне ўсебаковай арганізацыйнай дапамогі беларусам, зацікаўленым у інвестыцыях у Польшчу, у тым ліку ў часовай рэлакацыі бізнесу.

Падтрымка, прапанаваная СПП, уключае, між іншым:

  • інфармаванне аб працэсе рэгістрацыі прадпрыемстваў і польскім заканадаўстве, якое датычыць вядзення бізнесу;
  • кансультацыю ў галіне эканамічнай экспансіі, дапамогу з пошукам мясцовых кантактаў і дзелавых партнёраў;
  • падтрымку ў кантактах з адпаведнымі дзяржаўнымі органамі;
  • дапамогу ў іншых сферах, якая дазволіць інвестару эфектыўна і бяспечна развіваць свой бізнес у Польшчы.

Праект СПП ажыццяўляецца сумесна з Адміністрацыяй горада Лодзі, якая стварае спрыяльныя ўмовы для нармальнага функцыянавання і развіцця беларускага бізнесу. Прадпрымальнікі, якія вырашылі развіваць свой бізнес у Лодзі, могуць разлічваць на падтрымку Бюро эканамічнага развіцця і міжнароднай супрацы. Прадстаўнікі горада Лодзі засяроджваюцца на падтрымцы прадпрымальнікаў і пераадоленні бар’ераў. Важна адзначыць, што Адміністрацыя горада Лодзі мае досвед у эфектыўным прыцягненні замежных інвестараў і характарызуецца гнуткім і прадпрымальніцкім падыходам.

Саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў запрашае ўсіх прадпрымальнікаў, зацікаўленых развіццём бізнесу ў Польшчы, звязацца з намі.

Кантакты:

Электронная пошта: belarus@zpp.net.pl
Тэлефон: +48 22 826 01 58